Giảm 44,3% doanh nghiệp thành lập mới

Cập nhật lúc 06:25, Thứ Sáu, 12/11/2021 (GMT+7)
Thống kê trong tháng 10 vừa qua, toàn tỉnh Lâm Đồng có 59 doanh nghiệp thành lập mới với tổng số đăng ký gần 620 tỷ đồng. So cùng kỳ, số doanh nghiệp thành lập mới giảm 44,3%, tương ứng với tổng số vốn đăng ký giảm 61,2%. 
 
Cùng với đó có 9 doanh nghiệp giải thể, 20 doanh nghiệp hoạt động trở lại, tăng lần lượt so với cùng kỳ là 80% và 5,3%. 
 
Lũy kế 10 tháng đầu năm 2021, toàn tỉnh Lâm Đồng thành lập mới 991 doanh nghiệp, tổng vốn đăng ký 12.615 tỷ đồng. Trong khi đó có 389 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động, 125 doanh nghiệp giải thể, tăng lần lượt so với cùng kỳ năm ngoái 11,8% và 212,5%.
 
Cũng trong 10 tháng đầu năm 2021, toàn tỉnh Lâm Đồng có 41 dự án đầu tư bị thu hồi, chấm dứt hoạt động, tổng số vốn đăng ký 6.473 tỷ đồng. Trong đó có 39 dự án ngoài khu công nghiệp và 2 dự án trong khu công nghiệp.
 
VŨ VĂN
,