Hàng năm chuyển đổi 100 - 150 ha cây trồng chất lượng cao

Cập nhật lúc 05:07, Thứ Tư, 17/11/2021 (GMT+7)
Thành phố Đà Lạt vừa thông qua mục tiêu hàng năm chuyển đổi từ 100 - 150 ha diện tích cây trồng kém hiệu quả sang canh tác cây trồng chất lượng cao, đến năm 2025 đạt giá trị thu nhập bình quân 500 triệu đồng/ha/năm.
 
Đồng thời, phấn đấu đến năm 2025, tổng diện tích nông nghiệp công nghệ cao toàn thành phố Đà Lạt đạt 8.000 ha, chiếm tỷ lệ 80% tổng diện tích canh tác. 
 
Cùng với đó, thành phố Đà Lạt hình thành 3 vùng canh tác đạt tiêu chí nông nghiệp công nghệ cao, công nhận 3 doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Tỷ lệ nông sản tiêu thụ qua hợp đồng đạt 80% tổng sản lượng. 
 
Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của thành phố Đà Lạt là tiếp tục lồng ghép các nguồn lực thực hiện chính sách phát triển nông nghiệp công nghệ cao của Trung ương, của tỉnh, ưu tiên nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao công nghệ, bảo vệ môi trường; phát triển nông nghiệp 4.0, nông nghiệp thông minh…
 
VŨ VĂN
,