Hỗ trợ mô hình nông nghiệp công nghệ cao theo hướng thông minh

Cập nhật lúc 05:47, Thứ Ba, 23/11/2021 (GMT+7)
Triển khai đợt 2 năm 2021, UBND huyện Đơn Dương đã quyết định chọn 2 nông hộ ở xã Quảng Lập xây dựng mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo hướng nông nghiệp thông minh, tổng kinh phí gần 785,5 triệu đồng. 
 
Trong đó, kinh phí Nhà nước hỗ trợ từ nguồn vốn Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới 317,5 triệu đồng; kinh phí đối ứng của nông hộ gần 468 triệu đồng. 
 
Cụ thể, các hạng mục phân bổ xây dựng từ 2 nguồn kinh phí vừa nêu đối với 2 hộ/2 mô hình sản xuất rau và chăn nuôi bò sữa ở xã Quảng Lập gồm: xây dựng 1.000 m2 hệ thống trồng rau thủy canh gần 750,5 triệu đồng; máy vắt sữa đôi 35 triệu đồng. 
 
VŨ VĂN
,