Hơn 17,8 tỷ đồng nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa

Cập nhật lúc 05:47, Thứ Ba, 23/11/2021 (GMT+7)
Triển khai chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa giai đoạn 2021 - 2025, UBND tỉnh Lâm Đồng đã thông qua tổng mức kinh phí hơn 17,8 tỷ đồng.
 
Trong đó, ngân sách nhà nước hỗ trợ gần 6,7 tỷ đồng, nguồn vốn đối ứng của doanh nghiệp hơn 11,1 tỷ đồng. Cụ thể, hỗ trợ 70 lượt doanh nghiệp, hợp tác xã áp dụng các hệ thống quản lý ISO, USDA, Halal, UTZ, GlobalGAP theo tiêu chuẩn quốc gia, khu vực, quốc tế để truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa; các công cụ cải tiến năng suất, chất lượng 5S, Lean, MFCA, KPIs, Layout...
 
Ngoài ra, còn hỗ trợ 10 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo thử nghiệm sản phẩm mới; chứng nhận 10 sản phẩm hợp quy và 5 sản phẩm hợp chuẩn; 10 mô hình nâng cao năng suất tổng thể...
 
MẠC KHẢI
,