Ký kết Quy chế phối hợp trong công tác quản lý, chống thất thu thuế đối với hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản

Cập nhật lúc 20:58, Thứ Sáu, 19/11/2021 (GMT+7)
(LĐ online) - Ngày 19/11/2021, Cục thuế tỉnh Lâm Đồng phối hợp với sở Tài nguyên môi trường tổ chức hội nghị Ký kết Quy chế phối hợp trong công tác quản lý, chống thất thu thuế đối với hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Tham dự có lãnh đạo Cục thuế tỉnh Lâm Đồng và Sở Tài nguyên môi trường tỉnh Lâm Đồng.
 
Ông Trần Phương - Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng và ông Nguyễn Văn Trãi - Phó Giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng chủ trì hội nghị
Ông Trần Phương - Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng và ông Nguyễn Văn Trãi - Phó Giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng chủ trì hội nghị
 
Quy định về mối quan hệ phối hợp giữa Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng và Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Lâm Đồng (hai cơ quan) trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ quản lý nhà nước, trao đổi thông tin giữa hai ngành, nhằm mục đích tăng cường công tác chống thất thu thuế đối với hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản. Hai cơ quan tăng cường phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong việc chấp hành nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước, chấp hành chế độ hóa đơn, chứng từ, công tác xử lý thu hồi nợ đọng các khoản thuế, phí và tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với lĩnh vực khai thác khoáng sản góp phần tăng thu cho ngân sách nhà nước. Quy chế phối hợp giữa hai cơ quan được thực hiện thống nhất từ cấp tỉnh đến cấp huyện, thành phố trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đã được pháp luật quy định cho từng ngành, từng cấp nhằm phát hiện và ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản. Nghiêm cấm việc lợi dụng Quy chế này để làm trái với quy định của pháp luật và làm ảnh hưởng đến uy tín của mỗi ngành.
 
Hội nghị cũng thống nhất nội dung phối hợp: Thông tin về hồ sơ cấp phép, trữ lượng khai thác, sản phẩm loại tài nguyên khai thác chế biến, sản phẩm tài nguyên khai thuế, nộp thuế... Thông tin về các trường hợp khai thác tài nguyên không đúng theo giấy phép, không đúng loại sản phẩm xác định trong dự án đầu tư, theo thiết kế mỏ, báo cáo kinh tế kỹ thuật đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; khai thác vượt trữ lượng cấp phép, khai thác không có giấy phép khai thác khoáng sản... thông tin về lưu trữ dữ liệu camera giám sát, trạm cân và lập sổ sách, hóa đơn, chứng từ hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật và các trường hợp vi phạm khác quy định của pháp luật trong hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Đồng thời hai ngành thường xuyên trao đổi thông tin về tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên khoáng sản không thuộc diện phải cấp giấy phép khai thác khoáng sản, để quản lý thuế tài nguyên đồng bộ với quản lý thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và các khoản thu khác liên quan, như: Người thi công công trình xây dựng, thực hiện dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh..., có thu được tài nguyên dùng để tiêu thụ thuộc diện nộp thuế tài nguyên (gồm cả khai thác tài nguyên làm vật liệu xây dựng thông thường, khai thác tài nguyên nhỏ, lẻ ...). Phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan ở địa phương rà soát, lập hồ sơ quản lý thu thuế tài nguyên và tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo quy định của pháp luật. Phối hợp xử lý, đôn đốc thu tiền thuế nợ kịp thời vào NSNN và báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét đình chỉ hoạt động khai thác khoáng sản, thu hồi giấy phép đối với các trường hợp nợ đọng chây ỳ, kéo dài không chấp hành nghĩa vụ nộp NSNN theo quy định. Tăng cường công tác phối hợp thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi vi phạm hành chính của các tổ chức, cá nhân, nhất là đối với hành vi khai báo sai sản lượng khoáng sản khai thác thực tế, thực hiện không đúng nội dung giấy phép khai thác khoáng sản, việc chấp hành nghĩa vụ nộp ngân sách, chấp hành chế độ hóa đơn, chứng từ. Trong công tác phối hợp thanh kiểm tra, xác minh, hai ngành trao đổi để xử lý, kết luận chính xác về các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.
 
Cũng tại buổi làm việc, đại diện ngành Thuế và sở Tài nguyên môi trường cũng phân tích thực trạng tình trạng thất thu thuế hiện nay tại tại tỉnh Lâm Đồng cũng như nêu lên những giải pháp phối hợp phù hợp với thực tế để chống thất thu thuế cao nhất có thể.
 
D.THƯƠNG
,