Lâm Đồng: Có 123 sản phẩm đạt OCOP

Cập nhật lúc 05:07, Thứ Tư, 17/11/2021 (GMT+7)
Từ năm 2018 đến nay, Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) triển khai sâu rộng và được các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình tích cực hưởng ứng và đã đạt nhiều kết quả.
 
Đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh Lâm Đồng có 123 sản phẩm được công nhận OCOP; trong đó, có 51 sản phẩm 3 sao, 65 sản phẩm 4 sao và 7 sản phẩm được xếp 5 sao. Đặc biệt, Lâm Đồng có 2 sản phẩm được Thủ tướng Chính phủ công nhận OCOP quốc gia; đó là sản phẩm Trà Nhất Diệp Nguyên Hương và Cao ống Atiso của Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng.
 
Các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong tỉnh đang tiếp tục đăng ký, thực hiện để sản phẩm được công nhận OCOP. Vì đây là tiêu chuẩn, thương hiệu, để sản phẩm nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước.
 
T.HỒNG
,