Toàn tỉnh chuyển đổi hơn 122.000 ha cây trồng

Cập nhật lúc 05:13, Thứ Năm, 18/11/2021 (GMT+7)
Thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) về “Nông nghiệp, nông thôn, nông dân” và Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của Chính phủ, những năm qua, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đã tập trung chỉ đạo cải tạo, phát triển ngành nông nghiệp, đạt nhiều kết quả nổi bật.
 
Đến nay, toàn tỉnh đã chuyển đổi 122.500 ha cây trồng các loại kém chất lượng sang các loại cây trồng mới có giá trị kinh tế cao; trong đó, đã tái canh 69.000 ha cà phê già cỗi, năng suất thấp, đưa năng suất cà phê của tỉnh đạt 32 tạ/ha. Lâm Đồng là tỉnh dẫn đầu cả nước về tái canh cây cà phê.
 
Bên cạnh đó, nhiều mô hình luân canh, xen canh các loại cây trồng; tỷ lệ các loại cây trồng giống mới được nông dân đưa vào sản xuất cho thu nhập cao; trên địa bàn tỉnh đã hình thành các vùng chuyên canh tập trung về cây công nghiệp, cây ăn quả, rau, hoa với quy mô lớn đáp ứng nhu cầu nguyên liệu cho công nghiệp chế biến và thị trường tiêu thụ nông sản.
 
Hiện nay, Lâm Đồng có 61.159 ha đất canh tác đạt tiêu chí nông nghiệp công nghệ cao; giá trị sản xuất đạt gấp 2,3 lần mức bình quân chung toàn tỉnh.
 
T.HỒNG
,