Toàn tỉnh có 5.910,1 ha sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP

Cập nhật lúc 06:04, Thứ Tư, 24/11/2021 (GMT+7)
Ngày 23/11, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh cho biết, toàn tỉnh năm 2021 có 5.910,1 ha sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP với 64 cơ sở, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ nông dân được hỗ trợ áp dụng VietGAP theo Quyết định số 67/2014/QĐ-UBND ngày 10/12/2014 của UBND tỉnh Lâm Đồng.
 
Trong đó, rau hơn 3.155 ha, chè trên 535 ha, cây ăn quả hơn 1.306 ha, lúa gần 590 ha, dược liệu 46,4 ha và cà phê 274,5 ha, tiêu 3 ha. Diện tích sản xuất theo quy trình quản lý chất lượng đồng bộ, bền vững 4C, UTZ, Rainforest là 80.004 ha với sản lượng 255.400 tấn. Kết quả áp dụng VietGAHP trong chăn nuôi có 4 cơ sở nuôi cá tầm quy mô 120.000 con; 3 cơ sở chăn nuôi lợn 1.170 con; 1 cơ sở chăn nuôi gia cầm 10.200 con; 32 cơ sở chăn nuôi ong với quy mô 6.400 đàn ong; áp dụng quy trình chăn nuôi tốt theo VietGAP nông hộ có 4 vùng chăn nuôi với 50 tổ hợp tác gồm 718 hộ, quy mô 67.882 con lợn, sản lượng khoảng 14.339 tấn; Chứng nhận Organic khoảng 1.500 con bò sữa tại Trang trại bò sữa Vinamilk Lâm Đồng.
 
C.THÀNH
 
,