Tổng vốn huy động các quỹ tín dụng nhân dân ước đạt gần 8.700 tỷ đồng

Cập nhật lúc 05:44, Thứ Năm, 25/11/2021 (GMT+7)
Theo Liên minh Hợp tác xã tỉnh Lâm Đồng, đến nay toàn tỉnh có 25 quỹ tín dụng nhân dân và 9 phòng giao dịch với tổng số thành viên khoảng 58.564 thành viên. Tổng số lao động làm việc thường xuyên đến cuối năm 2021 hơn 400 người. Thu nhập trung bình hàng tháng của lao động làm việc thường xuyên tại các quỹ tín dụng nhân dân khoảng 10 - 12 triệu đồng/người/tháng. Tổng vốn huy động các quỹ tín dụng nhân dân ước đạt gần 8.700 tỷ đồng, dư nợ cho vay trên 7.139 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu khoảng 0,15%, chênh lệch thu chi ước đạt 100 tỷ đồng. Tình hình hoạt động của các đơn vị hầu hết có sự tăng trưởng ổn định. Từ nguồn vốn vay từ các quỹ tín dụng nhân dân đã tạo điều kiện cho các thành viên phát triển kinh tế hộ gia đình ngày càng hiệu quả. 
 
HOÀNG SA
,