26 chuỗi liên kết sản xuất đa dạng vật nuôi

Cập nhật lúc 06:14, Thứ Tư, 12/01/2022 (GMT+7)
Qua rà soát mới đây của ngành Nông nghiệp Lâm Đồng, toàn tỉnh đang phát triển hoạt động 26 chuỗi liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ đa dạng các sản phẩm từ chăn nuôi trên địa bàn. 
 
Đáng kể, trong đó có 4 đơn vị liên kết 4 chuỗi giá trị với gần 1.600 nông hộ chăn nuôi 23.760 con bò sữa, tương ứng tổng sản lượng 83.364 lít sữa. 
 
Đồng thời, đang duy trì 2 chuỗi liên kết với 120 nông hộ chăn nuôi 1.200 con bò thịt, đạt 380 tấn sản lượng. 
 
Còn lại 20 chuỗi liên kết chăn nuôi gồm: 9 chuỗi trồng dâu nuôi tằm (391 hộ, 264 ha); 4 chuỗi chăn nuôi heo VietGAHP (204 hộ, 204.050 con); 2 chuỗi chăn nuôi gà (32 hộ, 350.400 con); 2 chuỗi mật ong (65 hộ, sản lượng 110 tấn); 1 chuỗi nuôi chim cút (13 hộ, 153.000 con), 1 chuỗi nuôi trùn quế (9 hộ, 30 tấn), 1 chuỗi nuôi cá tầm (8 doanh nghiệp, sản lượng 800 tấn)...
 
VĂN VIỆT
 
,