29 HTX được cấp Chứng nhận sử dụng thương hiệu "Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành"

05:01, 21/01/2022
Thống kê toàn tỉnh Lâm Đồng có 29 hợp tác xã (HTX) sản xuất, kinh doanh rau, hoa đã được UBND thành phố Đà Lạt cấp Chứng nhận sử dụng thương hiệu “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành”, tập trung chủ yếu trên địa bàn thành phố Đà Lạt, các huyện Đơn Dương, Đức Trọng, Lạc Dương, Lâm Hà. 
 
Trong đó, cấp Chứng nhận “Đà Lat - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành” cho 15 HTX ở thành phố Đà Lạt; 8 HTX ở huyện Đơn Dương; 2 HTX ở huyện Đức Trọng; 3 HTX ở huyện Lạc Dương; 1 HTX ở huyện Lâm Hà. 
 
Tiêu biểu những HTX có quy mô sản xuất, kinh doanh rau, hoa ngày càng mở rộng, đạt hiệu quả kinh tế cao, được cấp Chứng nhận sử dụng thương hiệu “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành” nói trên như: HTX DVNN Hữu cơ Song Vũ, Đà Lạt; HTX Su Su Công Thành, Lâm Hà; HTX DVNN tổng hợp Hiền Thi, Lạc Dương... 
 
 VŨ VĂN