Hơn 1.000 tỷ đồng cho vay qua tổ vay vốn

Cập nhật lúc 06:40, Thứ Bảy, 15/01/2022 (GMT+7)
(LĐ online) - Là kết quả chương trình cho vay qua tổ vay vốn của Agribank chi nhánh tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Hội Nông dân và Hội Liên hiệp Phụ nữ năm 2021.
 
Agribank chi nhánh tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Hội Nông dân và Hội Liên hiệp Phụ nữ tổ chức tổng kết công tác cho vay thông qua tổ vay vốn năm 2021
Agribank chi nhánh tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Hội Nông dân và Hội Liên hiệp Phụ nữ tổ chức tổng kết công tác cho vay thông qua tổ vay vốn năm 2021
 
Theo đó, năm 2021 công tác cho vay thông qua tổ vay vốn đạt doanh số cho vay là 899,9 tỷ đồng, dư nợ là 1.021,6 tỷ/ 7.083 tổ viên với 279 tổ vay vốn; tăng 421 tổ viên, tăng 43 tổ với dư nợ tăng thêm là 52 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, dư nợ cho vay qua Hội Nông dân đạt hơn 674 tỷ đồng và dư nợ cho vay qua Hội Liên hiệp Phụ nữ đạt hơn 347 tỷ đồng. Đến 31/12/2021, nợ xấu cho vay qua tổ là 528 triệu đồng/6 tổ viên, chiếm 0,05% (Hội Nông dân 328 triệu/5 tổ viên, Hội Liên hiệp Phụ nữ 200 triệu/1 tổ viên). 
 
Ông Nguyễn Xuân Hòa - Giám đốc Agribank chi nhánh tỉnh Lâm Đồng,cho biết: Thông qua việc cho vay qua tổ vay vốn đã tạo điều kiện cho các hộ gia đình và cá nhân tiếp cận nguồn vốn một cách nhanh chóng và có hiệu quả, nhất là đối với các hộ gia đình và cá nhân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; góp phần đẩy lùi tệ nạn cho vay nặng lãi, tín dụng đen; hạn chế tình trạng bán non hàng hoá, nông sản ở khu vực nông thôn; đồng thời, giúp cho các hộ nông dân học hỏi kinh kiệm lẫn nhau nhằm nâng cao hiệu quả trong sản xuất kinh doanh. Công tác cho vay qua tổ giúp cho khách hàng tiết giảm được chi phí, thời gian đi lại. 
 
Trong năm 2022, Agribank Lâm Đồng và hai tổ chức Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ đề ra chỉ tiêu tăng trưởng dư nợ cho vay qua tổ vay vốn tối thiểu gấp 2 lần so với tăng trưởng tín dụng chung của chi nhánh; tỷ lệ thu lãi đạt từ 95% trở lên; tỷ lệ nợ xấu <0,3%/dư nợ cho vay qua tổ; tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho 100% Tổ trưởng, Tổ phó tổ vay vốn mới thành lập hoặc chưa được tập huấn cho vay qua tổ…
 
LÊ HOA
,