Ngân hàng chính sách xã hội huyện Đức Trọng: Hoàn thành 101% chỉ tiêu huy động vốn

Cập nhật lúc 20:03, Thứ Năm, 20/01/2022 (GMT+7)
(LĐ online) - Chiều ngày 20/1, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Đức Trọng tổ chức tổng kết hoạt động năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.
 
Trao giấy khen của UBND huyện Đức Trọng cho các tập thể, cá nhân xuất sắc
Trao giấy khen của UBND huyện Đức Trọng cho các tập thể, cá nhân xuất sắc
 
Trong năm 2021, Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện đã bám sát chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện, NHCS tỉnh để triển khai các chương trình tín dụng chính sách gắn với phát triển kinh tế- xã hội, xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Phòng Giao dịch NHCSXH huyện đã hoàn thành 101% chỉ tiêu huy động vốn, 100% kế hoạch dư nợ năm 2021; chất lượng tín dụng từng bước được nâng lên: tỷ lệ thu nợ đến hạn đạt 97%, nợ quá hạn, nợ khoanh đều giảm so với đầu năm; tỷ lệ tổ tiết kiệm và vay vốn xếp loại tốt, loại khá chiếm 95,89%. Kết quả đánh giá chất lượng tín dụng chính sách của 15 xã, thị trấn và phòng giao dịch xếp loại tốt; duy trì hoạt động giao dịch tại điểm giao dịch xã, nề nếp, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và tài sản.
 
Phòng Giao dịch NHCSXH huyện đã chủ động triển khai, thực hiện các chính sách, kế hoạch tín dụng ngay từ đầu năm; phối hợp với hội đoàn thể nhận ủy thác, triển khai các chương trình tín dụng chính sách kịp thời, tạo điền kiện cho hộ nghèo, các đối tượng chính sách đầu tư sản xuất, hạn chế thiệt hại do dịch bệnh Covid -19 gây ra. Nguồn vốn tín dụng chính sách đã tạo điều kiện cho 44 hộ nghèo, 326 hộ cận nghèo và 203 hộ mới thoát nghèo được vay vốn; tạo việc làm và tăng thêm việc làm cho 563 lao động, 1 lao động đi làm việc làm việc ở nước ngoài; tạo điều kiện cho 85 gia đình học sinh, sinh viên vay vốn trang trải chi phí học tập; giúp cho 1.107 hộ gia đình tại vùng nông thôn xây dựng công trình nước sạch và nhà vệ sinh hợp chuẩn; hỗ trợ cho 1 doanh nghiệp vay vốn trả lương phục hồi sản xuất cho 705 lượt lao động.
 
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, hoạt động năm 2021 vẫn còn một số vướng mắc, tồn tại, như: Chất lượng tín dụng chưa đồng đều giữa các địa bàn, vẫn còn một số xã có tỷ lệ nợ quá hạn trên 0,5%. Mặt khác, sau khi Chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc đồng bào DTTS giai đoạn 2021-2025, huyện Đức Trọng không còn xã thuộc vùng khó khăn, với dư nợ hiện nay là 85.300 triệu đồng, gây áp lực lớn trong việc xử lý thu nợ đến hạn.
 
Năm 2022, Ngân hàng chính sách huyện Đức Trọng đặt ra một số chỉ tiêu như: Dư nợ tăng trưởng từ 9% trở lên, hoàn thành 100% kế hoạch trở lên; tỷ lệ nợ quá hạn nhỏ hơn 0,14% tổng dư nợ; không phát sinh nợ chiếm dụng; tỷ lệ tổ tiết kiệm và vay vốn xếp loại tốt trên 93%, không có tổ xếp loại kém; tỷ lệ thu hồi nợ đến hạt đạt trên 96%...
 
Dịp này, 3 tập thể và 5 cá nhân xuất sắc đã được nhận giấy khen của UBND huyện.
 
T.VŨ
,