.

3 xã ở Đức Trọng đạt nông thôn mới nâng cao về 2 tiêu chí giáo dục

Cập nhật lúc: 06:47, 17/03/2022 (GMT+7)
Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐ) Lâm Đồng vừa có báo cáo kết quả thẩm định xây dựng nông thôn mới nâng cao đều đạt cả 2 tiêu chí (trường học, GDĐT) đối với 3 xã của huyện Đức Trọng, gồm xã Hiệp Thạnh, xã Ninh Gia và xã Đà Loan. 
 
Đối với xã Hiệp Thạnh, cả 6/6 trường (Mẫu giáo Hoàng Anh, Mẫu giáo Hiệp Thạnh, Tiểu học Quảng Hiệp, Tiểu học Phú Thạnh, THCS Hiệp Thạnh và THCS Quảng Hiệp) có cơ sở vật chất và thiết bị giáo dục đạt chuẩn quốc gia; trong đó, 5/6 trường (trừ Mẫu giáo Hiệp Thạnh) đạt chuẩn quốc gia. Xã đã đạt các chuẩn PCGD về: MN 5 tuổi, tiểu học Mức độ 3, THCS Mức độ 3 và đạt chuẩn Xóa mù chữ Mức độ 2. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS được tiếp tục học trung học (phổ thông, bổ túc, học nghề) đạt 99,22% (380/383 học sinh); tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo đạt 66,04% (5.390/8.162 người).
 
Đối với xã Ninh Gia, 4/4 trường (Mẫu giáo Ninh Gia, Tiểu học Ninh Gia, Tiểu học Hiệp Thuận và THCS Ninh Gia) có cơ sở vật chất và thiết bị giáo dục đạt chuẩn quốc gia và đều đạt chuẩn quốc gia. Xã đã đạt các chuẩn PCGD về: MN 5 tuổi, tiểu học Mức độ 3, THCS Mức độ 3 và đạt chuẩn Xóa mù chữ Mức độ 2. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS được tiếp tục học trung học (phổ thông, bổ túc, học nghề) đạt 98,97% (192/194 học sinh); tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo đạt 74,73 % (4.847/6.486 người).
 
Đối với xã Đà Loan, cả 3/3 trường (Mẫu giáo Đà Loan, Tiểu học Đà Loan và THCS Đà Loan) có cơ sở vật chất và thiết bị giáo dục đạt chuẩn quốc gia; trong đó trường mẫu giáo và THCS đạt chuẩn quốc gia. Xã đã đạt các chuẩn PCGD về: MN 5 tuổi, tiểu học Mức độ 3, THCS Mức độ 3 và đạt chuẩn Xóa mù chữ Mức độ 2. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS được tiếp tục học trung học (phổ thông, bổ túc, học nghề) đạt 97,70% (170/174 hoc sinh); tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo đạt 65,90% (3.190/4.841 người). 
 
M.ĐẠO
Các tin khác