.

Cát Tiên: Thu ngân sách Nhà nước tăng trên 56% so với cùng kỳ

Cập nhật lúc: 06:46, 17/03/2022 (GMT+7)
Theo UBND huyện Cát Tiên, tính từ đầu năm đến nay, diện tích gieo trồng trên địa bàn huyện ước đạt 13 ngàn ha, đạt  trên 67% kế hoạch năm. Trong đó, diện tích sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đạt trên 2.000 ha, diện tích sản xuất theo hướng hữu cơ là 295 ha, tổng sản lượng lương thực ước đạt trên 29.000 tấn, đạt trên 46% kế hoạch năm. Tổng thu ngân sách Nhà nước ước thực hiện đến 31/3/2022 là 14,685 tỷ đồng, tăng trên 56% so với cùng kỳ. Tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản trong 3 tháng đầu năm là 169,695 tỷ đồng/89 lượt danh mục công trình. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống Nhân dân không ngừng được nâng lên. Trong 3 tháng đầu năm 2022, đã giải quyết việc làm mới cho 565 lao động, đạt trên 34% so với kế hoạch. 
 
HOÀNG SA
Các tin khác