Bảo Lộc: Thu hút 116 dự án đầu tư

Cập nhật lúc 06:10, Thứ Năm, 23/06/2022 (GMT+7)
Đến nay, trên địa bàn thành phố Bảo Lộc có 116 dự án đã được UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, với tổng vốn đăng ký 7.723,6 tỷ đồng và 46,42 triệu USD, diện tích sử dụng đất 1.177,1 ha. Trong đó, có 75 dự án đầu tư vào lĩnh vực Công nghiệp - Xây dựng; 29 dự án lĩnh vực Thương mại - Dịch vụ và 12 dự án đầu tư vào lĩnh vực Nông nghiệp.
 
Hiện, Bảo Lộc rà soát danh mục kêu gọi đầu tư để trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt làm tiền đề để thành phố kêu gọi đầu tư trong giai đoạn tới. 
 
Nhiều nhà đầu tư cũng đang nghiên cứu, khảo sát các vị trí và đề xuất dự án đầu tư vào địa bàn Bảo Lộc.
 
T. HỒNG
,