Cả tỉnh có gần 500 hợp tác xã với vốn hoạt động trên 10.000 tỷ đồng

Cập nhật lúc 05:10, Thứ Năm, 16/06/2022 (GMT+7)
Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, đến nay, toàn tỉnh có 479 hợp tác xã (HTX). Trong đó, có 379 HTX nông nghiệp, 25 quỹ tín dụng nhân dân, 37 HTX công thương, 31 HTX giao thông vận tải, 2 HTX xây dựng và 5 HTX dịch vụ khác. 
 
Thống kê tới đầu tháng 6/2022, các HTX có 66.221 thành viên, trong đó 54.585 thành viên quỹ tín dụng nhân dân, 8.512 thành viên HTX nông nghiệp, 2.136 thành viên giao thông vận tải, 947 thành viên công thương và 41 thành viên khối dịch vụ - du lịch. 
 
Với 10.385 lao động, 379 HTX có tổng số vốn hoạt động 10.350 tỷ đồng, trong đó vốn điều lệ hơn 915 tỷ đồng. Hiện, toàn tỉnh có khoảng 32 HTX hoạt động hiệu quả có tổng điểm đánh giá năm 2021 lớn hơn hoặc bằng 80 điểm theo Thông tư 01 ngày 19/2/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
 
C.PHONG
,