Di Linh: Giải ngân gần 8 tỷ đồng gói vay cho các đối tượng khó khăn do dịch Covid-19

Cập nhật lúc 11:05, Thứ Sáu, 24/06/2022 (GMT+7)
(LĐ online) - Ngày 24/6, ông Trần Cao Cường - Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Di Linh cho biết, đơn vị đã tổ chức triển khai giải ngân được gần 8 tỷ đồng cho các đối tượng khó khăn do dịch Covid-19.
 
Nhờ nguồn vốn vay, các hộ nông dân có điều kiện mở rộng sản xuất, giải quyết việc làm
Nhờ nguồn vốn vay, các hộ nông dân có điều kiện mở rộng sản xuất, giải quyết việc làm
 
Ngay sau khi nguồn vốn theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội được phân bổ, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện đã phối hợp với UBND các xã, thị trấn lập hồ sơ cho vay và giải ngân kịp thời đến các đối tượng thụ hưởng có nhu cầu vay vốn trên địa bàn huyện. 
 
Đến nay, đơn vị đã thực hiện giải ngân cho vay học sinh, sinh viên là 173 em/1,73 tỷ đồng;  chương trình hỗ trợ, duy trì và tạo việc làm 115 lao động/5,56 tỷ đồng; cho vay ưu đãi để mua, thuê mua nhà ở xã hội, xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở cho 2 hộ/400 triệu đồng…
 
Được biết, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện được giao 14,2 tỷ tỷ đồng để triển khai 3 chương trình cho vay, gồm: Cho vay hỗ trợ việc làm, duy trì và mở rộng việc làm (9 tỷ đồng); cho vay đối với học sinh, sinh viên để mua máy tính, thiết bị học tập trực tuyến và trang trãi chi phí học tập (2,5  tỷ đồng); cho vay để mua, thuê mua nhà ở xã hội, xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở (3 tỷ đồng).
 
HOÀNG YÊN
,