Đơn Dương: Diện tích rau, hoa công nghệ cao chiếm 94,8%

Cập nhật lúc 06:33, Thứ Ba, 21/06/2022 (GMT+7)
Theo UBND huyện Đơn Dương, 6 tháng đầu năm 2022, diện tích rau, hoa ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn huyện chiếm tỷ lệ 94,8%, tương ứng với 11.155 ha. Cụ thể gồm 8.214 ha tưới tự động, nhỏ giọt ngoài nhà kính, nhà lưới; 2.723 ha nhà kính, nhà lưới; 171 ha điều khiển nhiệt độ, ánh sáng độ ẩm trong đất; 29,7 ha sản xuất hữu cơ; 17 ha canh tác không dùng đất.  
 
Cùng thời gian trên, tính chung diện tích gieo trồng rau thương phẩm trên địa bàn huyện Đơn Dương khoảng 16.260 ha, đạt 59% kế hoạch năm 2022. Ngoài ra, huyện duy trì 1.497 ha cây ăn quả; 1.509 ha cây cà phê; phát triển 350 ha cây bắp...
 
Tình hình sâu bệnh hại cây trồng ở huyện Đơn Dương hiện không lây lan trên diện rộng, trong đó bệnh xoăn lá cà chua có chiều hướng giảm, diện tích nhiễm nặng chỉ chiếm 0,47% trên tổng diện tích sản xuất.
 
VŨ VĂN

 

,