Khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2022

Cập nhật lúc 18:03, Thứ Năm, 16/06/2022 (GMT+7)
(LĐ online) - Ngày 16/6, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp đã ký văn bản yêu cầu các sở, ngành, địa phương, đơn vị chủ đầu tư khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2022.
 
Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp kiểm tra, đôn đốc giải ngân vốn một dự án đang thi công trên địa bàn TP Đà Lạt
Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp kiểm tra, đôn đốc giải ngân vốn một dự án đang thi công trên địa bàn TP Đà Lạt
 
Theo báo cáo của Sở kế hoạch và Đầu tư, đến ngày 10/6, tỷ lệ giải ngân chung của các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh là trên 1.600 tỷ đồng, đạt 26,8% kế hoạch, chưa đạt tỷ lệ giải ngân bình quân chung từng tháng theo yêu cầu (6 tháng phải giải ngân đạt 50%).
 
Trước tình hình trên, để thực hiện kế hoạch năm 2022, với mục tiêu giải ngân đến ngày 30/6/2022 đạt từ 50% trở lên, đến ngày 31/12/2022 đạt từ 92% trở lên và đến ngày 30/01/2023 đạt 100% kế hoạch vốn đầu tư đã được bố trí cho các dự án, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố các chủ đầu tư tập trung đầy nhanh và nghiêm túc thực hiện các nội theo chỉ đạo của UBND tỉnh; đồng thời, tiếp tục thực hiện một số nội dung trọng tâm sau:
 
Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố được phân công theo dõi tiến độ thực hiện, giải ngân các dự án nêu cao tinh thần trách nhiệm, chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nếu để chậm trễ, không đạt mục tiêu giải ngân theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Tiếp tục tập trung chỉ đạo, thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc (nếu có) đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 đảm bảo theo yêu cầu của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh.
 
Theo dõi hàng tuần tiến độ thực hiện của từng hạng mục công trình của từng chủ đầu tư để năm chắc tiến độ đầu tư, tiến độ giải ngân để tập trung đôn đốc, kiểm tra, giám sát, kịp thời xử lý hoặc đề xuất xử lý nghiêm đối với chủ đầu tư thực hiện chậm theo quy định. Chỉ đạo các chủ đầu tư, ban quản lý dự án cử cán bộ chuyên môn giám sát thường xuyên tại công trường để đôn đốc nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ thi công công trình.
 
Các sở xây dựng chuyên ngành, các phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện tập trung (kể cả làm ngoài giờ) đẩy nhanh tiến độ thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở để các chủ đầu tư có cơ sở đẩy nhanh tiến độ phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu, sớm triển khai thi công công trình.
 
Đối với các chủ đầu tư: Làm việc cùng các nhà thầu thi công bám sát diễn biến của thời tiết từ nay đến cuối năm để chủ động, linh hoạt xây dựng tiến độ thực hiện của từng dự án theo hàng tuần, hàng tháng đảm bảo tiến độ thi công được triển khai đồng bộ, liên tục; khẩn trương hoàn tất các thủ tục nghiệm thu khối lượng hoàn thành theo từng giai đoạn, hoàn thành công trình bàn giao đưa vào sử dụng và khẩn trương hoàn chỉnh các thủ tục thanh toán, giải ngân gửi Kho bạc Nhà nước để được kiểm tra, thanh toán, giải ngân vốn đầu tư cho các dự án.
 
Chủ động rà soát, đánh giá khả năng thực hiện của các dự án do mình làm chủ đầu tư; các dự án dự kiến không thanh toán, giải ngân hết số vốn đã được bố trí trong kế hoạch năm 2022, các dự án đã hoàn thành còn dư vốn, báo cáo đề xuất UBND tỉnh (thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) rút vốn, điều chuyển vốn để bố trí cho các dự án khác. Ưu tiên bố trí lại cho các dự án do mình quản lý. Trường hợp các dự án không còn nhu cầu sử dụng vốn, tỉnh sẽ bố trí cho các dự án khác, địa bàn khác để đẩy nhanh tiến độ triển khai và giải ngân chung kế hoạch năm 2022 của tỉnh.
 
UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các chủ đầu tư khẩn trương thực hiện nghiêm túc các nội dung trên; nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh nếu để xảy ra chậm trễ, không đạt mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công năm 2022.
 
C.THÀNH
,