Đam Rông: Gần 800 ha đất sản xuất nông nghiệp công nghệ cao

05:09, 26/09/2022
Theo tổng hợp của Phòng Nông nghiệp huyện Đam Rông, toàn hiện có 777,5 ha đất sản sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Ngoài ra, trên địa bàn huyện còn có 25 ha đất sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ (gồm 10 ha trồng mắc ca và 15 ha sầu riêng); 4 mô hình sản xuất nông nghiệp thông minh (mô hình IoT); 18 ha nhà kính, nhà lưới trồng rau, hoa cao cấp.
 
Nông dân huyện Đam Rông sản xuất rau, quả công nghệ cao
Nông dân huyện Đam Rông sản xuất rau, quả công nghệ cao
 
Để liên kết giữa các doanh nghiệp và nông dân trong sản xuất và tiêu thụ nông sản, toàn huyện Đam Rông đã hình thành và hoạt động hiệu quả 11 chuỗi liên kết, gồm: 2 chuỗi liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ dâu tằm; 2 chuỗi liên kết trồng, xuất khẩu chuối Laba; 2 chuỗi sản xuất rau thương phẩm; trồng, chế biến sầu riêng 1 chuỗi; sản xuất mắc ca: 1 chuỗi… 
 
Huyện Đam Rông hiện có 6 sản phẩm đạt OCOP cấp tỉnh như: chuối Laba xã Đạ K’nàng; hạt mắc ca sấy xã Phi Liêng; cà phê phin và trà dây rừng xã Liêng Srônh; dứa mật xã Rô Men và sầu riêng của xã Đạ Rsal.
 
T.HỒNG