Lâm Đồng đề xuất cho phép khai thác trắng hơn 154 ha rừng trồng

12:09, 26/09/2022
(LĐ online) - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng vừa đề xuất khai thác trắng 154,12 ha rừng trồng thông ba lá đủ điều kiện khai thác trong năm 2022 trên địa bàn tỉnh…
 
Nhiều diện tích rừng trồng thông 3 lá trên địa bàn tỉnh đã đủ điều kiện khai thác
Nhiều diện tích rừng trồng thông 3 lá trên địa bàn tỉnh đã đủ điều kiện khai thác
 
Diện tích trên chiếm tỷ lệ 4,8% trong tổng diện tích rừng thông ba lá đủ điều kiện khai thác trên địa bàn tỉnh của 5 công ty TNHH MTV lâm nghiệp Bảo Lâm, Bảo Thuận, Di Linh, Đơn Dương, Tam Hiệp.
 
Trước đó, đầu năm 2022, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu tạm dừng khai thác trắng rừng trồng thông 3 lá giai đoạn 2021 - 2025 của các công ty TNHH MTV lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tỉnh cũng chủ trương giữ lại khoảng 820 ha rừng tới chu kỳ khai thác để cân đối độ che phủ rừng khi thực hiện các dự án giao thông. Tuy nhiên, quyết định dừng khai thác trắng rừng trồng của tỉnh Lâm Đồng khiến các công ty lâm nghiệp lâm vào lao đao vì hoạt động cầm chừng, hàng trăm lao động thiếu việc làm, các nhà xưởng chế biến đã đầu tư không được phát huy hết công suất, gây lãng phí… 
 
UBND tỉnh Lâm Đồng sau đó cũng yêu các công ty TNHH MTV lâm nghiệp đề xuất diện tích phù hợp với nhu cầu chế biến, tinh chế gỗ của từng đơn vị nhưng không được vượt quá 30% diện tích rừng trồng thông ba lá đủ điều kiện khai thác trắng trong năm 2022.
 
THỤY TRANG