Đà Lạt: Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

06:11, 24/11/2022
UBND TP Đà Lạt vừa yêu cầu các phòng, ban đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu đạt kế hoạch năm 2022, với mục tiêu giải ngân đến ngày 31/12 đạt từ 92% trở lên.
 
Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng TP Đà Lạt là đơn vị có chức năng, nhiệm vụ triển khai các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn thành phố (chiếm 70% các công trình), trong đó có các công trình trọng tâm, trọng điểm. Tính đến ngày 17/11, các công trình giao Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng làm chủ đầu tư đã giải ngân 90% so dự toán năm 2022.
 
Tuy nhiên, qua thực tế hồ sơ phát sinh, UBND thành phố nhận thấy các công trình do Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng làm chủ đầu tư chưa chú trọng công tác lựa chọn tư vấn lập hồ sơ dẫn đến tình trạng hồ sơ trình duyệt chưa đầy đủ hoặc chưa đảm bảo về chất lượng, nhiều nội dung phải sửa đổi, hoàn thiện, gây kéo dài thời gian thẩm định, trình duyệt và triển khai thủ tục tiếp theo. Một số nhà thầu được chọn không đủ năng lực thực hiện làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công, giải ngân kế hoạch vốn và chất lượng công trình.
 
UBND TP Đà Lạt yêu cầu các ngành, ban tập trung thực hiện các giải pháp, đôn đốc để đẩy nhanh tiến độ. Trong quá trình thực hiện, thường xuyên báo cáo kết quả cho lãnh đạo UBND thành phố để kịp thời chỉ đạo.
 
DIỄM THƯƠNG