Lâm Đồng thu hút 9 chương trình, dự án, phi dự án viện trợ phi Chính phủ

Cập nhật lúc 06:06, Thứ Sáu, 25/11/2022 (GMT+7)
Từ đầu năm đến nay, tỉnh Lâm Đồng đã thu hút được 9 chương trình, dự án, phi dự án viện trợ phi Chính phủ từ các cá nhân, tổ chức phi Chính phủ nước ngoài, với tổng vốn tài trợ khoảng 25,4 tỷ đồng (tương đương 1.104.469 USD). Riêng trong năm 2022, vốn cam kết viện trợ là 615.151 USD, tổng giá trị giải ngân thực tế đến nay đạt 158.146 USD, đạt 26%.
 
Lũy kế đến nay, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có 21 tổ chức phi Chính phủ đang triển khai 28 chương trình, dự án. Tổng vốn cam kết viện trợ trong năm 2022 của 28 chương trình, dự án là 1.174.012 USD, tổng giá trị giải ngân thực tế đến nay đạt 327.447 USD, đạt 27,9%.
 
NGUYỄN NGHĨA
,