269
10598
Nông nghiệp - Nông thôn
/kinhte/nong-nghiep-nong-thon/
10563
Kinh tế
kinhte
/kinhte/
Cập nhật 09:34, 14/03/2019 (GMT+7)
Nông nghiệp sạch - hướng phát triển của huyện Lạc Dương
Ngành nông nghiệp huyện Lạc Dương đã và đang áp dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật, tạo ra những bước chuyển tích cực về tăng năng suất, chất lượng và quy mô canh tác đa dạng sản phẩm cây trồng đặc trưng, đạt tiêu chuẩn sạch trên thương trường trong nước và quốc tế.
.
.
.