269
10598
Nông nghiệp - Nông thôn
/kinhte/nong-nghiep-nong-thon/
10563
Kinh tế
kinhte
/kinhte/
Cập nhật 08:54, 11/09/2017 (GMT+7)
Thương nhân và vai trò kết nối trong ngành hàng cà phê
Nhắc tới ngành hàng cà phê, người ta hầu hết chỉ nghĩ tới người nông dân trồng cà phê, doanh nghiệp thu mua, xuất khẩu và nhà chế biến. Còn một tầng lớp rất quan trọng trong ngành hàng cà phê lại chưa được đánh giá vai trò của mình, đó là những thương nhân nhỏ đã góp phần tạo nên sự linh hoạt của ngành hàng cà phê bằng vai trò kết nối của mình.
.
.
.