269
10598
Nông nghiệp - Nông thôn
/kinhte/nong-nghiep-nong-thon/
10563
Kinh tế
kinhte
/kinhte/
Cập nhật 08:48, 20/12/2018 (GMT+7)
Mùa vàng ấm bên bếp người Gung Ré
Gung Ré, xã đồng bào dân tộc ít người của huyện Di Linh, quê hương của những buôn người K'Ho Srê, K'Ho Nộp bao đời gắn với cây lúa nước. Đến Gung Ré giữa mùa thu hoạch lúa, những hạt vàng óng đầy no ấm, báo trước một mùa vàng ấm bên những bếp lửa K'Ho.
.
.
.