Hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử
18:49 | 04/10/2022
(LĐ online) - Ngày 4/10, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành kế hoạch hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy kinh tế số nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn.
.