269
10598
Nông nghiệp - Nông thôn
/kinhte/nong-nghiep-nong-thon/
10563
Kinh tế
kinhte
/kinhte/
Cập nhật 09:02, 21/04/2017 (GMT+7)
Đa canh ở
Ở nơi đất đồi chiếm tới 70% diện tích đất sản xuất nông nghiệp, người dân thị trấn Dran, huyện Đơn Dương đã thích ứng bằng những mô hình đa canh và nông - lâm kết hợp theo hướng phát triển sản xuất nông nghiệp bền vững.
.
.
.