90 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

"Đảng Cộng sản Việt Nam - Trí tuệ, bản lĩnh, đổi mới vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội"

Cập nhật lúc 13:53, Thứ Năm, 16/01/2020 (GMT+7)
(LĐ online) - Sáng 16/1/2020, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Hội đồng Lý luận Trung ương đã tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Đảng Cộng sản Việt Nam - Trí tuệ, bản lĩnh, đổi mới vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội” nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
 
Lãnh đạo tỉnh tham dự hội thảo. Ảnh: Viết Liễu
Lãnh đạo tỉnh tham dự hội thảo. Ảnh: Viết Liễu
 
Đến dự và chủ trì hội thảo có các đồng chí: Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính Trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương chủ trì hội thảo
 
Hội thảo được tổ chức và kết nối trực tuyến tại đầu cầu Hà Nội với các tỉnh, thành trên cả nước. Tại Lâm Đồng, hội thảo được kết nối trực tuyến trên địa bàn toàn tỉnh và tại đầu cầu cơ quan Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. 
 
Tại đầu cầu Tỉnh uỷ Lâm Đồng, có sự tham dự của các đồng chí: Nguyễn Xuân Tiến - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; Đoàn Văn Việt - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Đức Quận - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh. 
 
Mở đầu hội thảo, đồng chí Trần Quốc Vượng phát biểu chỉ đạo, đã nhấn mạnh: Từ khi thành lập đến nay, trải qua 90 năm Đảng ta do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện đã lãnh đạo Nhân dân tiến hành cuộc đấu tranh lâu dài, gian khổ, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách và giành được những thắng lợi vĩ đại. Với những thắng lợi vĩ đại 90 năm qua, nước ta từ một nước thuộc địa nửa phong kiến trở thành một quốc gia độc lập tự do, phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa. Nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người được làm chủ đất nước, làm chủ xã hội, có đời sống vật chất và tinh thần không ngừng được nâng cao. Nước ta đã ra khỏi tình trạng đói nghèo, kém phát triển, trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình; đang đẩy mạnh công nghiêp hóa, hiện đại hóa, chủ động tích cực đẩy mạnh hợp tác quan hệ quốc tế, có quan hệ quốc tế rộng rãi, uy tín quốc tế ngày càng cao. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều vấn đề phức tạp, nhiều hạn chế yếu kém đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta cần tập trung giải quyết khắc phục để xây dựng chỉnh đốn Đảng trong sạch vững mạnh, để phát triển đất nước nhanh, bền vững hơn và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.
 
Toàn cảnh Hội thảo. Ảnh Viết Liễu
Toàn cảnh Hội thảo. Ảnh Viết Liễu
 
Đồng chí đề nghị Hội thảo cần tập trung thảo luận, làm rõ và sâu sắc thêm một số vấn đề: Khẳng định mạnh mẽ tính tất yếu khách quan của sự ra đời, ý nghĩa lịch sử và sứ mệnh lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ nghĩa Mác Lê Nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh và nền tảng tư tưởng của Đảng ta; vai trò lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng Việt Nam, nêu bật những thành tựu trên mọi lĩnh vực của xã hội và đời sống kinh tế văn hoá, quốc phòng, an ninh, đối ngoại xây dựng hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng trong suốt 90 năm qua đặc biệt là sau hơn 30 năm song hành với công cuộc đổi mới qua đó khẳng định vai trò, sự trưởng thành của Đảng cùng trí tuệ, bản lĩnh trong quá trình lãnh đạo cách mạng; bổ sung làm rõ và khẳng định những thành tựu và lý luận của Đảng trong quá trình 90 năm lãnh đạo cách mạng của Đảng. 
 
Hội thảo đã nhận được hơn 60 tham luận của các nhà khoa học, đại diện các cơ quan Đảng, Nhà nước, đại diện lãnh đạo một số tỉnh trong cả nước. Các tham luận khoa học đã khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là một tất yếu của lịch sử, đáp ứng yêu cầu giành độc lập dân tộc và phát triển đất nước; sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Cùng với đó là làm rõ thêm những thành tựu của cách mạng Việt Nam, đặc biệt là những thành tựu trong công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế dưới sự lãnh đạo của Đảng. Các tham luận cũng khẳng định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa quyết định đến thành công của cách mạng Việt Nam; đồng thời, đề xuất những định hướng, giải pháp nhằm phát triển đất nước bền vững và xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ cách mạng mới…
 
Hội thảo cũng là dịp để ôn lại và khẳng định sự lãnh đạo của Đảng, nhìn lại chặng đường đấu tranh oanh liệt của Đảng trong 90 năm qua; ôn lại những khó khăn gian khổ, hy sinh cũng như thắng lợi vẻ vang mà Nhân dân ta giành được dưới sự lãnh đạo của Đảng; đúc kết kinh nghiệm quý báu và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong giai đoạn cách mạng hiện nay; chất lượng và hiệu quả công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng. Đây cũng là dịp để đẩy mạnh công tác tuyên truyền sự nghiệp vẻ vang của Đảng. 
 
NGUYỄN NGHĨA
,