Liên hệ quảng cáo
Cập nhật lúc15:41, Thứ Năm, 28/10/2010 (GMT+7)

Liên hệ quảng cáo: Xin liên hệ trực tiếp hoặc qua điện thoại để có thông tin giá.

Phòng Báo điện tử: 063.3810443 - 063.3822472

Phòng Quảng Cáo - Phát hành Báo Lâm Đồng

DT: 063. 3 822473

Email: baodientulamdong@gmail.com - quangcaobld@gmail.com

Điện thoại: (063) 3822473; (063) 3810443 - Fax: (063) 3827608.

Địa chỉ: Báo Lâm Đồng, số 8 Quang Trung, Phường 9, T.p Đà Lạt.

Số tài khoản Báo Lâm Đồng:

3711.2 - 9032880 (Kho Bạc Nhà nước tỉnh Lâm Đồng)

Download file (Bảng giá quảng cáo trên Lâm Đồng)

Download file (Bảng giá quảng cáo trên Lâm Đồng online)