Xiết chặt công tác kiểm tra, xử lý kinh doanh phân bón giả
Cập nhật lúc 14:38, Thứ Năm, 30/03/2017 (GMT+7)
UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành Quyết định số 1710/UBND – NN ngày 27/3/2017, về việc tăng cường công tác kiểm tra, xử lý việc sản xuất, kinh doanh phân bón giả, phân bón kém chất lượng trên địa bàn tỉnh.
 
Trong thời gian qua, trên địa bàn toàn tỉnh xuất hiện một số trường hợp sản xuất, kinh doanh phân bón giả, phân bón kém chất lượng gây ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng đến tình hình sản xuất nông nghiệp và gây thiệt hại cho người dân. Trước tình hình đó, UBND tỉnh giao Sở Công thương chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng các huyện, thành phố trong tỉnh tăng cường công tác kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh phân bón trên địa bàn. Trong đó, tập trung kiểm tra, xử lý các hành vi sản xuất phân bón giả, phân bón kém chất lượng theo đúng quy định của pháp luật; không để xảy ra tình trạng sản xuất, kinh doanh phân bón giả, phân bón kém chất lượng trên địa bàn toàn tỉnh.
 
Các cơ quan chức năng và các địa phương chịu trách nhiệm báo cáo UBND tỉnh về kết quả kiểm tra, xử lý trước ngày 30/4/2017.
 
HẢI ĐƯỜNG
 
,
.