Ngày Pháp luật diễn ra từ tháng 10-11/2017 ở Lâm Ðồng
Cập nhật lúc 08:24, Thứ Ba, 26/09/2017 (GMT+7)
Với Chủ đề “Tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và đổi mới sáng tạo; nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, phòng chống tham nhũng, lãng phí, cải cách hành chính, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn để đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp”, Ngày Pháp luật năm 2017 ở Lâm Đồng sẽ diễn ra trong 2 tháng 10 và 11/2017.
 
Theo đó, các sở, ngành, đoàn thể và địa phương trong tỉnh Lâm Đồng hưởng ứng Ngày Pháp luật thông qua hội nghị, hội thảo, tọa đàm phù hợp với thực tiễn; lồng ghép triển khai các hoạt động xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật. Đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật qua hệ thống truyền thông qua mạng lưới thông tin cơ sở; treo pa nô, áp phích, băng rôn… trên các khu vực trung tâm dân cư, cơ quan, đơn vị, trường học… Đồng thời, gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, tôn vinh tập thể, cá nhân xuất sắc tham gia tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật…
 
MẠC KHẢI
,
.