Trên 100 báo cáo viên pháp luật được phổ biến Luật Tín ngưỡng, tôn giáo
Cập nhật lúc 08:36, Thứ Sáu, 22/09/2017 (GMT+7)
Sở Tư pháp Lâm Đồng vừa tổ chức Hội nghị quán triệt, phổ biến Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (được Quốc hội thông qua ngày 18/11/2016, có hiệu lực từ ngày 1/1/2018) cho trên 100 báo cáo viên cấp huyện, cấp tỉnh, trưởng phòng tư pháp, tôn giáo của 6 huyện, thành phố phía Bắc, gồm: Lạc Dương, Đơn Dương, Đức Trọng, Lâm Hà, Đam Rông và TP Đà Lạt.
 
Tại hội nghị, các báo cáo viên được Ths luật - Trưởng phòng Tuyên truyền, phổ biến pháp luật Sở Tư pháp Nguyễn Thành Trì giới thiệu về Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016. Theo đó, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo có 9 chương, với 68 điều từ những quy định chung, đến Điều khoản thi hành. Trong quán triệt, phổ biến, báo cáo viên đã không giới thiệu toàn bộ 68 điều trong 9 chương mà đi sâu phân tích một số điểm bổ sung, sửa đổi mới của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016 so với Luật 2004, một số điều luật mới cần phải hiểu sâu, hiểu đúng để tuyên truyền, phổ biến, giáo dục đạt kết quả như: Hiểu như thế nào về tín ngưỡng, tôn giáo, lễ hội tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo, chức sắc, chức việc, sinh hoạt tôn giáo, địa điểm, người đại diện hợp pháp của tổ chức tôn giáo, trách nhiệm của nhà nước trong việc đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, các hành vi bị cấm trong hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo… Đặc biệt, báo cáo viên Nguyễn Thành Trì đã đi sâu phân tích hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo phải phù hợp với đạo đức, phong tục, sinh hoạt và truyền thống đẹp đẽ của dân tộc Việt Nam, tuân thủ đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Cùng với đó, là sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi của Đảng và Nhà nước đối với hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trong những năm qua.
 
Trước đó, Hội nghị quán triệt, phổ biến Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016 cũng đã được Sở Tư pháp tổ chức tại TP Bảo Lộc cho các báo cáo viên pháp luật, cán bộ tư pháp, tôn giáo 6 huyện, thành phố phía Nam của tỉnh.
 
HOÀNG KIẾN GIANG
,
.