Phổ biến luật về khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân tại Ðam Rông
Cập nhật lúc 08:24, Thứ Sáu, 13/10/2017 (GMT+7)
Ngày 11/10, tại huyện Đam Rông, Thanh tra tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân cho gần 100 đối tượng là cán bộ công chức làm công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc các phòng, ban chuyên môn của huyện; chủ tịch, phó Chủ tịch UBND, cán bộ tư pháp, địa chính các xã; trưởng thôn, già làng, người có uy tín trên địa bàn huyện.
 
Qua đó, đã phổ biến những nội dung như: Luật tiếp công dân năm 2014 và các nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành; Luật về khiếu nại, Luật tố cáo, cũng như tìm hiểu về Luật khiếu nại, Luật tố cáo năm 2011 và các nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành; Quán triệt Chỉ thị số 35 - CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Hướng dẫn nghiệp vụ, quy trình giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân.
 
Qua hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao trình độ, nhận thức của cán bộ, công chức trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, qua đó góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.                             
 
LÊ TUẤN
,
.