NGÀNH TÒA ÁN LÂM ĐỒNG
Tăng số lượng, chất lượng giải quyết vụ án
Cập nhật lúc 08:57, Thứ Sáu, 10/11/2017 (GMT+7)
Với số lượng án thụ lý các loại ngày càng tăng, tính chất các vụ án ngày càng phức tạp, cần phải có động lực lớn mới nâng cao được số lượng, chất lượng án giải quyết. Nhận thức được điều đó, năm 2017, TAND tỉnh Lâm Ðồng đã chủ trương lấy phong trào thi đua làm động lực chính trong việc nâng cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của ngành. 
 
Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân ngành Tòa án tỉnh. Ảnh: H.K.G
Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân ngành Tòa án tỉnh. Ảnh: H.K.G

Triển khai thực hiện phong trào thi đua với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, trung thực, trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, lãnh đạo TAND tỉnh chỉ đạo cấp ủy, cơ quan, các tổ chức đoàn thể của TAND tỉnh và 12 TAND huyện, thành phố xây dựng kế hoạch triển khai phong trào gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của ngành, của đơn vị trong từng giai đoạn, từng thời điểm khác nhau. Trên cơ sở đó, TAND tỉnh và TAND các huyện, thành phố đã yêu cầu các cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động của ngành phải đăng ký thi đua, cam kết giữ gìn đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, trung thực trong thực thi nhiệm vụ. Đồng thời phát động phong trào thi đua theo từng đợt phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của ngành, của đơn vị trong từng thời điểm, từng giai đoạn, với từng chủ đề khác nhau như: “Đẩy mạnh giải quyết án bị hủy giao về giải quyết lại và án tạm đình chỉ kéo dài”; “Quyết tâm giải quyết các loại án đạt và vượt chỉ tiêu”; “Nâng cao chất lượng giải quyết án”; “Thi đua nâng cao nét đẹp công chức tòa án”… Trên cơ sở đăng ký thi đua, các tập thể, cá nhân của ngành Tòa án Lâm Đồng đã nỗ lực trong sáng tạo đề tài, cải tiến công việc để nâng cao chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ được giao. Nhiều đề tài đã được Hội đồng Thi đua-Khen thưởng TAND tỉnh công nhận như: Tình hình thụ lý giải quyết vụ án liên quan đến Điều 34 BLTTDS 2015 và những vấn đề cần lưu ý; công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật của TAND huyện Lạc Dương; Một số giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải quyết án liên quan đến tranh chấp quyền sử dụng đất của TAND huyện Đam Rông; Áp dụng nguyên tắc có lợi cho người phạm tội trong xét xử hình sự của TAND hai cấp tỉnh Lâm Đồng;…
 
Kết quả sau một năm thực hiện, phong trào thi đua đã tác động lớn đến việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, chính trị của TAND hai cấp tỉnh Lâm Đồng. 
 
Cụ thể, năm 2017, toàn ngành TAND tỉnh Lâm Ðồng đã giải quyết được 6.485/7.186 vụ án thụ lý, đạt tỷ lệ 90,2%, tăng 666 vụ thụ lý và 354 vụ giải quyết so với năm 2016.  
 
Quan trọng hơn, chất lượng giải quyết các loại án được nâng cao; án bị hủy, bị cải sửa do lỗi chủ quan của thẩm phán, hoặc án quá hạn, án treo ngày càng giảm, trong khi tỷ lệ hòa giải thành trong các vụ án ngày càng được nâng cao. Theo đó, trong 6.485 vụ án được giải quyết, chỉ có 370 vụ án bị kháng cáo, 46 vụ án bị kháng nghị và chỉ có 43 vụ án bị hủy do nguyên nhân khách quan, chủ quan, chiếm tỷ lệ 0,66%; 47 vụ án bị cải sửa, chiếm tỷ lệ 0,72%. Trong số các vụ án bị hủy, có 35 vụ do lỗi chủ quan của thẩm phán, chiếm tỷ lệ 0,99% và 25 vụ án bị cải sửa do lỗi chủ quan của thẩm phán, chiếm tỷ lệ 0,71%.
 
Đặc biệt, trong năm 2017, ngành Tòa án tỉnh Lâm Đồng chỉ để xảy ra 1 vụ án quá hạn theo luật định, không có trường hợp bị cáo phạm các tội về kinh tế, tham nhũng được cho hưởng án treo; trường hợp bị xử oan sai, hoặc án tuyên không rõ ràng cũng không xảy ra. Mặt khác, tỷ lệ hòa giải thành công trong các loại án ngày càng chiếm tỷ lệ lớn. 
 
Điều đáng nói nữa là, công tác tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm, các phiên tòa lưu động được ngành Tòa án tỉnh Lâm Đồng quan tâm thực hiện và đạt kết quả cao. Qua đó, đã giúp cho các thẩm phán, các thư ký tòa án tổ chức tốt các phiên tòa xét xử, nâng cao chất lượng án giải quyết và góp phần tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cộng đồng dân cư. Cùng với đó, các mặt công tác khá như: Thi hành án hình sự, công tác kiểm tra nghiệp vụ, công tác văn phòng, công tác tổ chức cán bộ; thanh kiểm tra nội bộ… thông qua phong trào thi đua “cũng có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần thúc đẩy ngành Tòa án tỉnh Lâm Đồng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị trong năm 2017.
 
Với những kết quả đạt được, qua tổng kết phong trào thi đua năm 2017, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TAND tỉnh Lâm Đồng công nhận 6 tập thể “Lao động tiên tiến”, 7 tập thể “Lao động xuất sắc”, 1 tập thể được Cụm thi đua số IV đề nghị Chánh án TANDTC tặng “Cờ thi đua TAND”. Cùng với đó, có 236 cá nhân được đề nghị công nhận “Lao động tiên tiến”, 12 cá nhân được đề nghị công nhận “Chiến sỹ thi đua cơ sở” và 1 cá nhân được đề nghị công nhận “Chiến sỹ thi đua TAND”. Đây thật sự là động lực, là cơ sở vững chắc để thời gian tới ngành Tòa án hai cấp Lâm Đồng tiếp tục thực hiện phong trào thi đua yêu nước đạt kết quả tốt hơn. 
 
HOÀNG KIẾN GIANG
,
.