Bảo Lâm: Vi phạm lâm luật giảm cả 3 mặt
Cập nhật lúc 08:47, Thứ Sáu, 29/12/2017 (GMT+7)
Trong năm 2017, tình hình vi phạm lâm luật trên địa bàn huyện Bảo Lâm giảm cả 3 mặt về số vụ, số lâm sản bị thiệt hại và số diện tích bị thiệt hại.
 
Theo số liệu từ cơ quan chức năng, tổng số vụ vi phạm lâm luật trong năm là 150 vụ. Trong đó, phá rừng trái pháp luật là 24 vụ; khai thác rừng trái phép là 78 vụ; vận chuyển lâm sản trái pháp luật là 34 vụ; mua bán, cất giữ lâm sản trái phép là 10 vụ; vi phạm các quy định về bảo vệ động vật rừng là 1 vụ và vi phạm khác là 3 vụ. So với năm trước, số vụ vi phạm lâm luật giảm 35%, khối lượng lâm sản thiệt hại giảm 21% và số diện tích thiệt hại giảm 83%.
 
Đến nay, các cơ quan chức năng của huyện đã xử lý 135 vụ vi phạm; trong đó, có 127 vụ xử lý hành chính với số tiền trên 3,1 tỷ đồng và 8 vụ xử lý hình sự với 20 bị can. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh, quản lý, bảo vệ rừng của 53 tổ chức, doanh nghiệp thuê đất, thuê rừng trên địa bàn huyện cũng được thực hiện thường xuyên. Các đơn vị này đã tích cực giải tỏa cây trồng trên đất lâm nghiệp bị lấn chiếm trái phép trên 48 ha, chuẩn bị trồng lại rừng vào vụ mới. 
 
ÐÔNG ANH
,
.