Giải tỏa 17.226 cây cà phê trồng trái phép trên đất lâm nghiệp
Cập nhật lúc 08:39, Thứ Tư, 17/01/2018 (GMT+7)
Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bảo Thuận được giao quản lý 21 tiểu khu, với tổng diện tích hơn 19.245 ha rừng và đất rừng thuộc địa bàn xã Bảo Thuận và một phần xã Đinh Lạc, huyện Di Linh. Năm 2017, qua công tác tuần tra, kiểm soát, công ty đã phát hiện và chuyển các ngành chức năng xử lý 23 vụ vi phạm Luật BV-PT rừng, trong đó có 2 vụ phá rừng trái phép, 3 vụ khai thác rừng trái phép và 18 vụ vận chuyển lâm sản trái phép. Nhìn chung, tình hình vi phạm Luật BV-PT rừng trên địa bàn do công ty quản lý giảm về số vụ, về thiệt hại rừng so với năm 2016. Cùng với đó, công ty đã phối hợp với Hạt kiểm lâm, Ban lâm nghiệp xã tiến hành giải tỏa 17.226 cây cà phê trồng trái phép trên đất lâm nghiệp, tổ chức trồng lại rừng. Đồng thời, tổ chức tuần tra, kiểm soát thường xuyên trên diện tích rừng được giao quản lý, phối hợp với các hộ nhận khoán QLBV rừng làm đường ranh cản lửa, đốt dọn vật liệu dễ cháy, khống chế, dập tắt kịp thời các đám cháy nhỏ… Do vậy, năm 2017, trên diện tích rừng do công ty quản lý không xảy ra vụ cháy rừng nào.
 
HOÀNG VƯƠNG MỸ
,
.