Mỗi tuần phát sinh hơn 15 vụ xâm phạm rừng
Cập nhật lúc 08:33, Thứ Sáu, 19/01/2018 (GMT+7)
Đánh giá chung trong năm 2017 cho biết, công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn Lâm Đồng vẫn còn bộc lộ nhiều tồn tại, hạn chế. 
 
So với cùng kỳ năm 2016, độ che phủ của rừng tăng lên 0,5%, nhưng chỉ đạt 53,6% (thiếu 0,3% so với chỉ tiêu); tình trạng lấn chiếm đất lâm nghiệp và gây thiệt hại tài nguyên rừng vẫn diễn ra hầu hết các huyện, thành phố; hàng tuần vẫn phát sinh từ 15-20 vụ xâm hại rừng. 
 
Nguyên nhân do các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và đơn vị chủ rừng chưa thực sự vào cuộc quyết liệt quản lý bảo vệ rừng, đặc biệt là trong công tác kiểm tra, phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý còn chậm, thiếu kiên quyết. 
 
Trong năm 2018, Lâm Đồng đề cao trách nhiệm người đứng đầu và cán bộ, công chức, viên chức trong công tác quản lý bảo vệ rừng; phấn đấu đạt các chỉ tiêu cụ thể: 54% độ che phủ rừng; so với năm 2017 giảm 20% số vụ vi phạm và 30% khối lượng lâm sản thiệt hại; đạt kế hoạch trồng rừng tập trung…
 
MẠC KHẢI
,
.