Phổ biến pháp luật trong các loại hình doanh nghiệp
Cập nhật lúc 08:32, Thứ Sáu, 19/01/2018 (GMT+7)
Theo kế hoạch của UBND tỉnh, trong thời gian tới tiếp tục triển khai Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp (DN) giai đoạn 2017 - 2021” trên địa bàn tỉnh. Qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và nâng cao ý thức trách nhiệm về chấp hành pháp luật lao động cho NLĐ và người sử dụng lao động, xây dựng mối quan hệ hài hòa trong DN nhà nước, DN nước ngoài, DN tư nhân và HTX.
 
Đối tượng thực hiện Đề án bao gồm: NLĐ, người sử dụng lao động thuộc các DN nhà nước, DN có vốn đầu tư nước ngoài, DN tư nhân, HTX hoạt động trên địa bàn tỉnh.
 
Phấn đấu đến năm 2021 đạt ít nhất 95% người sử dụng lao động được tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động và các quy định pháp luật liên quan tới hoạt động của DN; có từ 70% trở lên NLĐ được tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động và các quy định pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của NLĐ.
               
AN NHIÊN
,
.