Ðức Trọng tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng
Cập nhật lúc 09:04, Thứ Sáu, 09/02/2018 (GMT+7)
Năm 2017 số vụ vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng trên địa bàn huyện Ðức Trọng giảm so với năm 2016, tuy nhiên, một số vụ phát hiện còn chậm, dẫn đến mức độ thiệt hại cao nên huyện đã đề ra nhiều giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý và bảo vệ rừng trong năm 2018.
 
Theo đánh giá của lãnh đạo UBND huyện Đức Trọng, trong năm 2017, với sự nỗ lực tích cực của các cấp, các ngành, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2017 hầu hết đạt và vượt kế hoạch đề ra. Riêng công tác trồng rừng là một trong hai chỉ tiêu không đạt kế hoạch đã đề ra. 
 
Theo điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng trên địa bàn huyện Đức Trọng giai đoạn 2014 - 2020, Đức Trọng có 27.693 ha rừng, độ che phủ 30,7%. Theo kết quả cập nhật diễn biến tài nguyên rừng trên địa bàn huyện đến tháng 2/2017 thì huyện Đức Trọng có 28.159 ha, độ che phủ rừng là 31,2%. Thực hiện kế hoạch quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng; trồng rừng, trồng xen rừng trên diện tích đất lâm nghiệp bị lấn chiếm, trong năm 2017 Hạt Kiểm lâm huyện, các đơn vị quản lý rừng, các doanh nghiệp, hộ nhận khoán quản lý sản xuất - kinh doanh nghề rừng đã phối hợp làm tốt công tác quản lý, bảo vệ, nhờ đó trong năm số vụ vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng giảm so với năm 2016. 
 
Tuy nhiên, hiện nay trên địa bàn, tình hình phá rừng diễn ra khá phức tạp, khó kiểm soát, gây nên một số vụ với diện tích rừng bị phá khá lớn. Điển hình là vụ phá rừng trồng tại Tiểu khu 301, lâm phần của cơ sở Thiên Phước quản lý và vụ khai thác rừng trái phép xảy ra tại Tiểu khu 267C, lâm phần do Công ty TNHH Hồng Thuận quản lý nhưng chưa phát hiện được đối tượng vi phạm để xử lý theo quy định. Ngoài ra, do nhu cầu sử dụng gỗ và lợi nhuận mang lại từ việc buôn bán gỗ cao nên các đầu nậu đã lợi dụng những người dân tộc thiểu số có đời sống khó khăn vào rừng khai thác gỗ trái phép mang về bán lại cho các đầu nậu vận chuyển đi nơi khác tiêu thụ, do vậy, tình trạng vận chuyển, khai thác rừng trái phép còn xảy ra phức tạp. 
 
Nhiều vụ vi phạm với mức độ lớn, số tiền phạt cao nên nhiều đối tượng, đặc biệt là các đối tượng làm thuê (lái xe) không có khả năng tài chính để thi hành quyết định vi phạm xử phạt hành chính.
 
Cụ thể, trong năm 2017, toàn huyện qua tuần tra, kiểm soát đã phát hiện và xử lý 88 vụ vi phạm, giảm 41 vụ so với năm 2016, trong đó chỉ có 4 vụ có dấu hiệu hình sự; giải tỏa 28,06 ha cây trồng, vật kiến trúc trên đất lâm nghiệp của các ban quản lý rừng.
 
Về phòng cháy, chữa cháy rừng trong năm 2017 huyện Đức trọng không để xảy ra vụ cháy rừng nào. Đối với trồng rừng, trồng xen rừng trên đất lâm nghiệp bị lấn chiếm, 3 ban quản lý rừng đều không hoàn thành kế hoạch. Trong đó, Ban Quản lý rừng Đại Ninh đạt 65% kế hoạch; Ban Quản lý rừng Ninh Gia đạt 78%; Ban quản lý rừng Tà Năng đạt 64% kế hoạch.
 
Tại Hội nghị tổng kết công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng; trồng rừng, trồng xen rừng trên diện tích đất lâm nghiệp bị lấn chiếm và triển khai nhiệm vụ năm 2018 vừa được UBND huyện Đức Trọng tổ chức mới đây, đồng chí Võ Văn Phương - Chủ tịch UBND huyện Đức Trọng, đã yêu cầu các địa phương, đơn vị có liên quan cần tập trung làm rõ nguyên nhân, tìm ra những giải pháp tốt nhất để thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng; trồng rừng, trồng xen rừng năm 2018. Trên cơ sở ý kiến đóng góp của các xã, thị trấn, các ban quản lý rừng, đồng chí Võ Văn Phương đã yêu cầu các xã, thị trấn, các ban quản lý rừng, Hạt Kiểm lâm huyện thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động toàn dân tích cực tham gia quản lý, bảo vệ rừng; công tác phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2018 với quyết tâm không để xảy ra vụ cháy gây thiệt hại về rừng; giảm 20% số vụ vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng so với cùng kỳ năm trước.
 
Về trồng rừng, trồng cây phân tán, trồng xen rừng trên đất lâm nghiệp bị lấn chiếm, ngay từ bây giờ các đơn vị chuẩn bị tốt cây giống bảo đảm chất lượng; xây dựng kế hoạch, thời gian, địa điểm trồng rừng, trồng cây phân tán, trồng xen rừng trong năm 2018. Đồng thời, cương quyết giải tỏa cây trồng, vật kiến trúc trên đất lâm nghiệp, nhất là diện tích mới phá, tái lấn chiếm; nâng cao vai trò, trách nhiệm của chủ rừng trong việc trồng và bảo vệ rừng. Ngoài ra, cần huy động mọi nguồn lực trồng rừng tập trung từ 200 đến 250 ha/năm; vận động và hỗ trợ người dân trồng cây lâm nghiệp trên đất lâm nghiệp bị lấn chiếm trái phép đạt từ 1.200 ha - 1.500 ha/năm…
 
NHẬT MINH
,
.