Xử lý nghiêm người đi xe gắn máy, mô tô, xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm
Cập nhật lúc 08:57, Thứ Năm, 08/02/2018 (GMT+7)
UBND tỉnh Lâm Đồng vừa chỉ đạo các cơ quan chức năng đẩy mạnh triển khai các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi mô tô, xe máy và xe đạp điện trên địa bàn tỉnh.
 
Theo đó, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động phải làm gương, chấp hành nghiêm túc quy định đội mũ bảo hiểm cho bản thân và người đi cùng khi đi mô tô, xe gắn máy và xe đạp điện, đặc biệt là đội mũ bảo hiểm cho con em mình. Đẩy mạnh thực hiện các chiến dịch truyền thông về quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, nâng cao hiệu quả công tác thực thi pháp luật về đội mũ bảo hiểm đối với người đi mô tô, xe gắn máy và xe đạp điện. Các lực lượng chức năng tăng cường phối hợp thường xuyên kiểm tra và xử lý vi phạm hoạt động sản xuất, nhập khẩu và kinh doanh mũ bảo hiểm trên địa bàn tỉnh.
 
UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện bắt buộc quy định đội mũ bảo hiểm đối với học sinh, sinh viên, đặc biệt là học sinh từ 6 tuổi trở lên được người lớn chở bằng mô tô, xe gắn máy và xe đạp điện. Giáo dục học sinh, sinh viên đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy và xe đạp điện trở thành thói quen và chỉ đạo các nhà trường tổ chức ký cam kết với phụ huynh học sinh thực hiện quy định đội mũ bảo hiểm khi đưa con em đến trường bằng xe mô tô, xe gắn máy và xe đạp điện. 
 
Lực lượng công an phải tăng cường tuần tra, kiểm tra xử lý nghiêm trường hợp vi phạm các quy định của pháp luật về đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe gắn máy và xe đạp điện. Hàng tháng thông báo đến các trường học trên địa bàn để nhà trường nhắc nhở giáo dục đối với những học sinh, sinh viên không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng mô tô, xe gắn máy và xe đạp điện.
 
VĂN BÁU
,
.