10 NĂM THỰC HIỆN QUY ĐỊNH BẮT BUỘC ĐỘI MŨ BẢO HIỂM
Ý thức tự giác của người dân Ðức Trọng được nâng lên
Cập nhật lúc 09:05, Thứ Ba, 06/03/2018 (GMT+7)
Có thể thấy, sau 10 năm thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi xe mô tô, xe gắn máy, hầu hết người dân trên địa bàn huyện đã có ý thức tự giác đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông; số lượng người dân sử dụng mũ bảo hiểm đạt tiêu chuẩn kỹ thuật ngày càng tăng, góp phần quan trọng trong việc giảm hậu quả của các vụ tai nạn giao thông. Để có được kết quả này, các ngành, đơn vị chức năng trong huyện đã tích cực vào cuộc thực hiện nhiều biện pháp, trong đó trọng tâm là đẩy mạnh công tác tuyên truyền. 
 
Nhiều cuộc thi tìm hiểu về Luật giao thông đường bộ đã được Ban An toàn giao thông của huyện phối hợp với Huyện đoàn, Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức dưới hình thức sân khấu hóa. Ảnh: N.M
Nhiều cuộc thi tìm hiểu về Luật giao thông đường bộ đã được Ban An toàn giao thông của huyện
phối hợp với Huyện đoàn, Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức dưới hình thức sân khấu hóa. Ảnh: N.M

Theo Ban An toàn giao thông của huyện, trong 10 năm qua, huyện đã huy động các cơ quan thông tin truyền thông, các tổ chức chính trị, xã hội, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện tích cực tuyên truyền pháp luật trật tự an toàn giao thông, trong đó có các quy định của pháp luật về việc đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; đẩy mạnh tuyên truyền từ huyện đến cơ sở thôn, bản, tổ dân phố; đưa nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông vào sinh hoạt định kỳ của chi bộ, cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội; gắn việc xây dựng “Văn hóa giao thông” vào nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Song song với đó, huyện cũng đã đa dạng hóa các sản phẩm và xã hội hóa về truyền thông; tăng cường tuyên truyền trực quan, sử dụng thông điệp, pa nô, áp phích, tờ rơi, khẩu hiệu, triển lãm, tranh ảnh, hội thi…
 
10 năm qua, Ban An toàn giao thông huyện đã in hơn 100 pano tuyên truyền về việc đội mũ bảo hiểm, tuyên truyền về việc xử lý các trường hợp trẻ em (từ 6-14 tuổi) không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện lắp đặt tại các trường học, các địa điểm công cộng. Đồng thời, phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh, các công ty truyền thông lắp đặt các pa nô tuyên truyền về an toàn giao thông tại các trường học, các cơ quan nhà nước… Đồng thời, in ấn, phát tài liệu tuyên truyền gồm trên 200.000 tờ rơi (có 10 ngàn tờ bằng chữ dân tộc thiểu số), trong đó có các tài liệu tuyên truyền về quy định đội mũ bảo hiểm, điều kiện sản xuất, kinh doanh mũ bảo hiểm… 
 
Riêng Công an huyện tổ chức được 150 buổi tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ đến các đối tượng là lái xe, học sinh, giáo viên, cán bộ công nhân viên chức, người dân… với tổng số người tham gia khoảng 100 ngàn lượt. 
 
Ban An toàn giao thông của huyện cũng đã phối hợp với Đoàn Thanh niên, Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường học tổ chức nhiều cuộc thi tìm hiểu Luật giao thông đường bộ bằng hình thức sân khấu hóa, tạo không khí sôi nổi, hứng thú cho các em học sinh, đoàn viên, thanh niên; phối hợp với Phòng Giáo dục huyện yêu cầu phụ huynh, học sinh tất cả các trường cấp I, II, III chấp hành nghiêm việc đội mũ bảo hiểm cho con em khi tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; tổ chức cho hơn 20 ngàn lượt em học sinh và phụ huynh học sinh ký cam kết chấp hành Luật giao thông đường bộ, trong đó có việc chấp hành quy định việc đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện.
 
Cùng với đó, công tác phối hợp giữa các ngành, đơn vị đã có nhiều chuyển biến tích cực; công tác tuần tra, kiểm soát, được tăng cường. Theo đó, lực lượng cảnh sát làm nhiệm vụ đã gắn công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính với công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân chấp hành nghiêm quy định đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện. 
 
Thông qua công tác tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông đã phát hiện và lập biên bản xử lý gần 21 ngàn trường hợp vi phạm về đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện. Qua từng năm, số trường hợp vi phạm về đội mũ bảo hiểm đã giảm dần do người dân ngày càng ý thức và thấy được lợi ích của việc đội mũ bảo hiểm mang lại. Ngoài ra, công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm đối vối tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh mũ bảo hiểm cũng được đẩy mạnh. Việc hỗ trợ cấp, đổi mũ bảo hiểm đạt chuẩn tại địa phương cũng được triển khai…
 
Tuy vậy, việc thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi xe mô tô, xe gắn máy trên địa bàn huyện vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần khắc phục, như: Một bộ phận người dân chưa chấp hành đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, nhất là vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tình trạng sử dụng mũ bảo hiểm chất lượng kém mang tính chất đối phó còn diễn ra...
 
NHẬT MINH
,
.