Ðào tạo nghề cho người chấp hành xong án phạt tù
Cập nhật lúc 08:48, Thứ Tư, 28/03/2018 (GMT+7)
Kế hoạch trong 3 năm tới vừa được thông qua, tỉnh Lâm Đồng triển khai đào tạo nghề, hỗ trợ vay vốn, tư vấn, tạo việc làm cho ít nhất 50% số người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn. Riêng trẻ em dưới 16 tuổi trở về địa phương sau khi giáo dưỡng được xem xét nuôi dưỡng tại các cơ sở trợ giúp xã hội. 
 
Những chính sách đào tạo nghề cho người chấp hành xong án phạt tù gồm miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí, tiền ăn ở, đi lại học tập theo các trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp, dưới 3 tháng.
 
Các nhóm giải pháp hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù ở Lâm Đồng như: Tạo nguồn vốn vay sản xuất từ các ngân hàng chính sách xã hội, quỹ từ thiện, xã hội kết hợp với việc chuyển giao khoa học kỹ thuật, mở rộng liên kết sản xuất, kinh doanh, từng bước ổn định và nâng cao thu nhập…                             
 
VŨ VĂN
,
.