Đà Lạt: Nhiều cơ sở chế biến cà phê không thực hiện đủ cam kết môi trường
Cập nhật lúc 09:06, Thứ Ba, 06/03/2018 (GMT+7)
Thống kê của Đà Lạt cho biết, toàn thành phố hiện nay có 21 cơ sở chế biến cà phê trên địa bàn. 
 
Hầu hết các cơ sở này đóng chân tại các vùng ven Đà Lạt nơi người dân trồng nhiều diện tích cà phê; nhiều nhất là tại xã Tà Nung với 12 cơ sở, kế đến là xã Trạm Hành với 6 cơ sở, 1 cơ sở tại xã Xuân Trường, 1 cơ sở tại xã Xuân Thọ và 1 cơ sở tại Phường 6. Trong 21 cơ sở này, thành phố Đà Lạt quản lý hồ sơ môi trường 20 cơ sở, 1 cơ sở còn lại thuộc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh quản lý.
 
Khảo sát của ngành chức năng cho thấy các cơ sở này dù đã xây dựng hồ sơ về môi trường nhưng chưa thực hiện đúng và đầy đủ những nội dung đã cam kết, chưa thực hiện việc báo cáo định kỳ, chưa thường xuyên việc giám sát chất lượng chất thải của đơn vị. Một số cơ sở đã xây dựng hệ thống xử lý nước thải nhưng việc vận hành hệ thống này còn mang tính đối phó, nhất là các cơ sở sản xuất cà phê ướt; một số cơ sở còn xả nước thải trực tiếp ra môi trường.                 
 
VT
,
.