Kiểm điểm và thu hồi việc chi sai phụ cấp theo Nghị định 34
Cập nhật lúc 09:21, Thứ Sáu, 09/03/2018 (GMT+7)
Đây là nội dung chỉ đạo ngày 8/3, do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Văn Yên ký tại Văn bản số 1235/UBND-TC gửi đến các sở, ban, ngành và UBND huyện, thành phố trong tỉnh. Cụ thể, kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong việc xác định và chi trả phụ cấp công vụ không đúng đối tượng theo Nghị định số 34/2012/NĐ-CP ngày 15/4/2012 của Chính phủ; rà soát số tiền chi không đúng đối tượng được hưởng phụ cấp công vụ từ thời điểm tháng 1/2017 đến nay (thời điểm Sở Tài chính đã có Hướng dẫn số 3443/STC-HCSN ngày 28/12/2016); thực hiện thu hồi, nộp toàn bộ vào ngân sách nhà nước trong tháng 4/2018. Đối với số tiền chi sai phụ cấp công vụ của các cơ quan, đơn vị trong thời gian từ tháng 6/2012 đến tháng 12/2016, UBND tỉnh sẽ có chỉ đạo xử lý cụ thể khi có ý kiến của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh. 
 
Được biết, theo Sở Tài chính, từ tháng 5/2012 đến tháng 6/2017, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã tính và chi sai chế độ phụ cấp công vụ cho 1.429 đối tượng với số tiền chi sai là hơn 24 tỷ 406 triệu đồng.  
 
M.ÐẠO
,
.