Tập huấn Luật Tiếp cận thông tin và Luật Xử lý vi phạm hành chính
Cập nhật lúc 08:35, Thứ Năm, 26/04/2018 (GMT+7)
Ngày 24/4, tại huyện Đạ Huoai, Sở Tư pháp Lâm Đồng đã tổ chức lớp tập huấn Luật Tiếp cận thông tin và Luật Xử lý vi phạm hành chính cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp huyện, đại diện UBND và công chức tư pháp, hộ tịch cấp xã, thị trấn thuộc 3 huyện phía Nam.
 
Theo đó, các học viên  tập trung nghiên cứu các nội dung về nguyên tắc bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của công dân (Điều 3), thông tin công dân không được tiếp cận (Điều 6), thông tin công dân được tiếp cận có điều kiện (Điều 7) hay các hành vi bị nghiệm cấm (Điều 11). Đồng thời, việc công khai thông tin trên cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử và một số trình tự, thủ tục cung cấp thông tin theo yêu cầu cũng được truyền đạt tại lớp tập huấn này. 
 
Bên cạnh đó, học viên cũng nghiên cứu các điều khoản quy định các biện pháp xử lý hành chính tại xã, phường, thị trấn; thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính; thủ tục xử phạt thi hành quyết định xử phạt và cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính… quy định trong Luật Xử lý vi phạm hành chính.
 
ÐẶNG DŨNG
,
.