Giao Sở Tư pháp nghiên cứu triển khai thực hiện chế định Thừa phát lại
Cập nhật lúc 09:27, Thứ Sáu, 25/05/2018 (GMT+7)
Đó là chỉ đạo của đồng chí Trần Ngọc Liêm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với các sở, ngành có liên quan về việc triển khai thực hiện chế định Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
 
Buổi làm việc có sự tham gia của lãnh đạo các sở, ngành: Tư pháp, Tài chính, Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Cục Thi hành án dân sự tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh. Sau khi nghe báo cáo và ý kiến phát biểu của các thành phần tham dự cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Liêm chỉ đạo, giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, hoàn chỉnh Đề án triển khai thực hiện chế định Thừa phát lại giai đoạn 2018 - 2022 tại địa phương, với số lượng từ 4 đến 6 Văn phòng Thừa phát lại.
 
Trong đó, cần tập trung làm rõ nội dung, các khái niệm liên quan, tính cấp thiết triển khai thực hiện Đề án… Trên cơ sở đó, xin ý kiến góp ý của Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh để hoàn chỉnh Đề án trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.  
 
 Tứ Kiên
,
.