Ban Lâm nghiệp xã góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về lâm nghiệp
Cập nhật lúc 08:56, Thứ Sáu, 01/06/2018 (GMT+7)
Hoạt động của Ban Lâm nghiệp xã, huyện Ðức Trọng đã dần thể hiện được vai trò là bộ phận tham mưu giúp việc chủ tịch UBND cấp xã thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn.
 
Kiểm tra rừng. Ảnh: Duy Danh
Kiểm tra rừng. Ảnh: Duy Danh

Căn cứ Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND ngày 8/2/2013 của UBND tỉnh Lâm Đồng về tổ chức và hoạt động của Ban Lâm nghiệp (BLN), UBND huyện Đức Trọng đã ban hành các quyết định thành lập BLN xã và các quyết định kiện toàn khi có sự thay đổi về nhân sự trong BLN xã. Trên địa bàn huyện Đức Trọng hiện đã thành lập được 11 BLN xã với 185 thành viên, trong đó có 11 kiểm lâm địa bàn và bình quân mỗi BLN xã có từ 15 đến 20 thành viên. Về cơ cấu tổ chức, chủ tịch hoặc phó chủ tịch UBND xã làm trưởng ban; giúp việc cho trưởng ban có 2 phó ban, trong đó có 1 phó ban chuyên trách là cán bộ của các đơn vị chủ rừng nhà nước và 1 phó ban kiêm nhiệm là trung đội trưởng trung đội dân quân tự vệ hoặc trưởng công an xã; và các thành viên gồm: công an, xã đội, địa chính, tư pháp, kiểm lâm địa bàn, các trưởng thôn nơi có rừng,... Các BLN xã đều xây dựng quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể đến các thành viên và hàng tháng các thành viên trong BLN đều tham gia giao ban nhằm đánh giá kết quả hoạt động trong tháng và đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho tháng tiếp theo.
 
Với việc tổ chức chặt chẽ, cơ cấu đủ thành phần, sau 3 năm (2015 - 2017) thực hiện Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND, hoạt động của BLN xã trên địa bàn đã dần đi vào nền nếp, ổn định hơn, từng bước khắc phục những tồn tại để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Trong đó, BLN xã đã tham mưu chủ tịch UBND cấp xã thành lập tổ, đội ứng cứu chữa cháy rừng; theo dõi, đôn đốc các đơn vị chủ rừng thực hiện các giải pháp xử lý làm giảm vật liệu cháy; tổ chức lực lượng trực nhằm phát hiện sớm và dập tắt ngay các vụ cháy rừng khi mới phát sinh; và triển khai lực lượng tiếp cận, ngăn chặn có hiệu quả các hành vi xâm hại tài nguyên rừng… Đồng thời, tham gia tuần tra, kiểm tra rừng để kịp thời phát hiện các vụ vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng; rà soát các đối tượng chuyên sống bằng nghề rừng ký cam kết không phá rừng hoặc tiếp tay cho các đối tượng phá rừng và khai thác rừng trái phép. Ngoài ra, BLN xã còn tham mưu cho chủ tịch UBND cấp xã xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng, quản lý đất lâm nghiệp theo đúng thẩm quyền.
 
Ngoài ra, cũng trong 3 năm qua, 11 BLN đã phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong công tác bảo vệ, phát triển rừng, phòng cháy chữa cháy rừng với nhiều hình thức như lồng ghép vào các buổi họp dân, tuyên truyền qua hệ thống loa phát thanh tại các xã, thị trấn. Cụ thể, tuyên truyền qua hệ thống loa phát thanh mỗi tuần 3 lần, mỗi lần 15 phút; tuyên truyền tại 237 cuộc họp dân về Luật Bảo vệ và phát triển rừng, các quy định khác liên quan đến công tác bảo vệ rừng cho hơn 4.580 lượt người tham dự. Đồng thời, BLN xã đã phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức tuần tra, kiểm tra diện tích rừng trên địa bàn. 
 
Qua tuần tra, kiểm tra đã phát hiện 24 vụ khai thác lâm sản trái phép với khối lượng lâm sản thiệt hại gần 23 m3; 16 vụ vận chuyển lâm sản trái phép với khối lượng lâm sản hơn 253 m3; 13 vụ cất giấu lâm sản trái phép với khối lượng trên 89 m3; 24 vụ phá rừng trái phép với diện tích bị phá trên 15 ha, khối lượng lâm sản thiệt hại trên 57 m3; và 110 vụ lấn chiếm đất rừng trái phép với diện tích khoảng 36 ha.
 
Mặc dù hoạt động của BLN xã đã dần đi vào nền nếp, từng bước khắc phục những hạn chế, đã và đang phát huy hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về lâm nghiệp ở cơ sở. Nhưng, do thời gian qua một số BLN có sự thay đổi về nhân sự nên đòi hỏi phải tổ chức sắp xếp lại thành phần BLN xã. Các thành viên mới hoạt động kiêm nhiệm chưa có điều kiện tập huấn, nên trình độ chuyên môn về lâm nghiệp còn hạn chế, từ đó gặp khó khăn trong việc tham mưu, xử lý công việc. Ngoài ra, các thành viên BLN xã chưa phát huy hết vai trò trách nhiệm; các vụ vi phạm phát hiện còn hạn chế; hoạt động lâm nghiệp ở địa phương hầu như trông chờ vào kế hoạch do kiểm lâm địa bàn đề ra, cán bộ BLN xã còn bị động trong việc xây dựng kế hoạch hoặc tham mưu cho lãnh đạo địa phương điều hành công tác bảo vệ rừng…
 
Có thể nhận thấy, dù còn những mặt hạn chế nhất định, nhưng hiệu quả hoạt động của BLN xã là không thể phủ nhận. Để phát huy hiệu quả hoạt động BLN xã, thời gian tới chính quyền địa phương cần quan tâm khắc phục những mặt hạn chế, nhất là phải bảo đảm sự ổn định tương đối về tổ chức, đồng thời đẩy mạnh công tác bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ để nâng cao trình độ chuyên môn về lâm nghiệp của các thành viên BLN. Mặt khác, cũng cần quan tâm bố trí kinh phí hoạt động cho BLN xã, bởi hiện nay kinh phí cho hoạt động của BLN còn rất “khiêm tốn”, chưa khuyến khích được lực lượng tại địa phương tham gia quản lý bảo vệ và phát triển rừng.
 
LÊ HỮU TÚC
,
.