Hỗ trợ đào tạo nghề, tạo việc làm cho người chấp hành xong án tù
Cập nhật lúc 09:12, Thứ Hai, 04/06/2018 (GMT+7)
UBND huyện Đam Rông vừa ban hành Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 25/5/2018, về đào tạo nghề nghiệp và tạo việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù huyện Đam Rông giai đoạn 2018 - 2020. Đối tượng được áp dụng là người mới chấp hành xong án phạt tù trở về cộng đồng và đang cư trú trên địa bàn huyện. 
 
Theo đó, người chấp hành xong án phạt tù cư trú tại địa phương được hỗ trợ đào tạo nghề trình độ từ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng và được hỗ trợ hoặc miễn giảm học phí, chi phí đào tạo, hỗ trợ tiền ăn, tiền đi lại, hưởng chính sách nội trú theo quy định của Nhà nước. Trường hợp  không thuộc diện được hưởng các chính sách hỗ trợ theo quy định, sẽ được cơ quan chức năng xem xét hỗ trợ đào tạo nghề nghiệp từ nguồn kinh phí được đảm bảo từ quỹ hòa nhập cộng đồng, quỹ xã hội, quỹ từ thiện và các nguồn khác theo quy định. Về chính sách hỗ trợ việc làm, người thi hành xong án phạt tù được Trung tâm Dịch vụ việc làm của tỉnh Lâm Đồng tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí cho người chấp hành xong án phạt tù theo các hình thức sau: Tư vấn trực tiếp; tư vấn tập trung; các phiên giao dịch việc làm; tư vấn qua điện thoại, trang thông tin điện tử. Ngoài ra, người chấp hành xong án phạt tù được hỗ trợ vay vốn tạo việc làm từ quỹ quốc gia về việc làm và các nguồn vốn khác theo quy định. Nếu người chấp hành xong án phạt tù có nhu cầu và đủ điều kiện đi làm việc ở nước ngoài sẽ được hỗ trợ tín dụng và chi phí ban đầu theo quy định hiện hành. 
 
Việc triển khai thực hiện hiệu quả công tác đào tạo nghề nghiệp, giới thiệu việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù thể hiện tính nhân văn trong chính sách hình sự của Đảng và Nhà nước ta nhằm giúp người chấp hành xong án phạt tù có tay nghề, tạo việc làm và có thu nhập ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng xã hội, góp phần hiệu quả trong công tác phòng ngừa tội phạm.
 
TIẾN DÂN
,
.