Lạc Dương: 28 trường hợp sang nhượng quyền sử dụng đất trái phép
Cập nhật lúc 08:43, Thứ Tư, 04/07/2018 (GMT+7)
Qua kiểm tra, rà soát của các cơ quan chức năng, trong thời gian qua, ở Lạc Dương đã phát hiện có 28 trường hợp thực hiện sang nhượng quyền sử dụng đất trái pháp luật, không sử dụng đúng mục đích đối với diện tích đất đã được cấp.
 
Theo UBND huyện Lạc Dương, trong những năm qua, chính quyền địa phương đã có chính sách hỗ trợ, giải quyết đất sản xuất cho các hộ đồng bào dân tộc tại chỗ thực sự thiếu đất trên địa bàn huyện Lạc Dương, nhằm mục đích tạo điều kiện để các hộ dân ổn định cuộc sống, nâng cao thu nhập, phát triển kinh tế gia đình. Với chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước, hầu hết các hộ dân được hưởng thụ đã sử dụng hiệu quả, đúng mục đích.
 
Tuy nhiên, vẫn còn một số hộ dân sau khi được Nhà nước giải quyết đất sản xuất nhưng không sử dụng đúng mục đích, không trực tiếp canh tác sản xuất mà đã tự ý sang nhượng trái phép cho người khác, đi ngược lại chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đã quan tâm đối với đồng bào dân tộc thiểu số, vi phạm quy định của pháp luật về đất đai và các chính sách ưu tiên trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số của Đảng và Nhà nước.
 
UBND huyện Lạc Dương cho biết: Đối với 28 trường hợp sang nhượng quyền sử dụng đất trái pháp luật đã phát hiện, trước mắt UBND huyện đã chỉ đạo xử lý nghiêm đối với 6 trường hợp sang nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất trái pháp luật ở Tổ dân phố Đăng Gia và Bon Đưng I, Tiểu khu 145B thị trấn Lạc Dương. Ngoài xử phạt vi phạm hành chính bằng tiền còn buộc các hộ dân phải trả lại diện tích đất đã sang nhượng trái pháp luật, nếu người vi phạm không chấp hành sẽ bị cưỡng chế theo quy định của pháp luật. Sau đó, UBND huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo xử lý đối với các trường hợp còn lại, nhằm đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, tạo sự công bằng trong cộng đồng dân cư và thực hiện nghiêm chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số.   
 
TIẾN DÂN
,
.