Nhiều sai phạm về quản lý, bảo vệ rừng ở Ðam Rông
Cập nhật lúc 08:52, Thứ Sáu, 13/07/2018 (GMT+7)
Thanh tra tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành kết luận những sai phạm về quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn huyện Đam Rông. 
 
Theo đó, trong 2 năm 2016 - 2017, diện tích trồng rừng ở huyện Đam Rông mới đạt tỷ lệ 66,7% kế hoạch được giao. Trong khi đó, diện tích đất lâm nghiệp bị lấn chiếm để sản xuất nông nghiệp tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Phi Liêng và Sêrêpốk hơn 70,3 ha; chưa lập hồ sơ xử lý hơn 32 ha diện tích phá rừng giao khoán.
 
Đáng kể, Hạt Kiểm lâm huyện Đam Rông chưa phối hợp với cơ quan chức năng xử lý kiên quyết vi phạm đối với 18 doanh nghiệp thuê đất, thuê rừng như: để lấn chiếm gần 246 ha đất lâm nghiệp và phá rừng gần 9 ha; khoản nợ hơn 33 triệu đồng tiền thuê rừng; chưa lập thủ tục thuê gần 20 ha rừng. 
 
Ngoài ra, việc tổ chức thực hiện các quyết định xử phạt hành chính về quản lý, bảo vệ rừng ở huyện Đam Rông còn rất thấp - chỉ thu nộp khoảng 9% tổng số tiền xử phạt hơn 1 tỷ đồng.   
 
VĂN VIỆT
,
.