Tuyên truyền phổ biến pháp luật cho hơn 78.000 lượt người
Cập nhật lúc 08:42, Thứ Hai, 09/07/2018 (GMT+7)
Theo Hội Luật gia tỉnh Lâm Đồng, 6 tháng đầu năm 2018, các cấp hội ở địa phương đã tuyên truyền phổ biến pháp luật trên 200 buổi cho hơn 78.000 lượt người tham dự và cấp phát 216 cuốn sách, 96 văn bản, hơn 134.000 tờ gấp, 9 băng đĩa hình. Trong đó, Hội Luật gia các huyện tổ chức 188 buổi tuyên truyền phổ biến pháp luật cho hơn 69.000 người là cán bộ, nhân dân trên địa bàn và phối hợp tập huấn 4 buổi cho 37 cán bộ của 10 xã về việc xử lý vi phạm trên lĩnh vực xây dựng. Các chi hội Luật gia trực thuộc tỉnh và các huyện lồng ghép thông qua hoạt động chuyên môn tổ chức 23 buổi tuyên truyền phổ biến pháp luật cho 700 người, ngoài ra tuyên truyền cho hơn 7.000 người về các nội dung luật liên quan đến ngành, lĩnh vực hoạt động của cơ quan, đơn vị.
 
VIỆT HÙNG
,
.