Tiến hành 13 lượt kiểm sát việc tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo tội phạm
Cập nhật lúc 09:04, Thứ Sáu, 31/08/2018 (GMT+7)
Tin từ Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) thành phố Đà Lạt, từ đầu năm 2018 đến nay, Viện KSND thành phố đã tiến hành 13 lượt kiểm sát trực tiếp việc tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo tội phạm; trong đó, kiểm sát 12 lượt đối với công an 12 phường trên địa bàn và 1 lượt đối với Cơ quan CSĐT Công an thành phố Đà Lạt.
 
Qua kiểm sát trực tiếp việc tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố tại cơ quan CSĐT Công an thành phố Đà Lạt nhận thấy, mặc dù số lượng điều tra viên còn thiếu, khối lượng công việc nhiều, tình hình vi phạm và tội phạm trên địa bàn ngày càng gia tăng và phức tạp, nhưng công tác tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm đã được thực hiện tương đối tốt. Tuy nhiên, cơ quan CSĐT Công an thành phố Đà Lạt còn một số tồn tại như: chậm thụ lý, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm; khám nghiệm hiện trường không thông báo cho Viện kiểm sát tham gia; có một số vụ việc có dấu hiệu tội phạm nhưng cơ quan CSĐT Công an thành phố Đà Lạt giải quyết theo trình tự đơn thư hoặc chuyển xuống Công an phường xử lý, dẫn đến việc bỏ lọt tin báo, tố giác tội phạm.
 
Đồng thời, qua kiểm sát việc tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm của công an 12 phường trên địa bàn thành phố cho thấy, công an phường với nhiệm vụ là công an cấp cơ sở đã thực hiện đúng trình tự, thủ tục, thời hạn về tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo tội phạm theo quy định. Tuy nhiên, hầu hết công an phường còn phân loại chưa chính xác giữa tin báo tội phạm và tố giác tội phạm, vi phạm về thời hạn chuyển tố giác, tin báo về tội phạm cho cơ quan điều tra có thẩm quyền hoặc đã chuyển nhưng không lưu giữ biên bản giao nhận tại đơn vị, chưa bố trí cán bộ trực để tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm...
 
Được biết, việc kiểm sát trực tiếp việc tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm tại công an cấp xã là một trong những quy định mới của Bộ Luật tố tụng hình sự năm 2015. Theo kế hoạch năm 2018, Viện KSND thành phố Đà Lạt sẽ tiến hành kiểm sát trực tiếp tại 100% công an cấp xã, 2 lượt tại Cơ quan CSĐT Công an thành phố và 1 lượt tại Hạt Kiểm lâm thành phố Đà Lạt.                               
 
LHT
,
.